TOP-SECRET – The Secret List of KGB Spies in Eastern Europe, Part 40, CF-CH,

wolf-im-schafspelz

 

IPN BU 00283/1791 CFIL KRZYSZTOF

 

 

IPN BU 00612/4643 CHABA JÓZEF
IPN BU 0194/3434 CHABASIŃSKA ANNA MARIA
IPN BU 0772/911 CHABASIŃSKA JÓZEFA
IPN BU 644/946 CHABASIŃSKI ADAM
IPN BU 00744/1177 CHABASIŃSKI SŁAWOMIR
IPN BU 001134/2382 CHABASIŃSKI SŁAWOMIR
IPN BU 002082/614 CHABER ANNA
IPN BU 002086/1889 CHABER ANNA
IPN BU 0772/2362 CHABER JAN
IPN BU 0902/113 CHABER STANISŁAW
IPN BU 645/1455 CHABER ZDZISŁAW
IPN BU 0287/36 CHABERA EUGENIA
IPN BU 649/96 CHABEREK SŁAWOMIR
IPN BU 698/420 CHABERSKA FELIKSA
IPN BU 0988/1101 CHABERSKI JAN
IPN BU 0193/1529 CHABIERA CZESŁAW
IPN BU 00966/1696 CHABIERA JANUSZ TADEUSZ
IPN BU 01013/47 CHABIERA JERZY
IPN BU 00277/33 CHABIERA TADEUSZ
IPN BU 001121/2271 CHABIERA TADEUSZ
IPN BU 00448/616 CHABIERA ZBIGNIEW
IPN BU 001134/5592 CHABIERA ZBIGNIEW
IPN BU 0993/1509 CHABIERSKA FRANCISZKA
IPN BU 0193/8608 CHABIERSKI HENRYK
IPN BU 0988/626 CHABINKA BOLESŁAW
IPN BU 698/421 CHABIŃSKI JÓZEF
IPN BU 00612/3123 CHABIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 001198/6231 CHABIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 00612/3494 CHABIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 001198/6493 CHABIŃSKI TADEUSZ
IPN 00 1043/3857 CHABIOR DANUTA
IPN BU 01013/36 CHABIOR MIECZYSŁAW
IPN BU 00611/1858 CHABIOR MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/5809 CHABIOR MIECZYSŁAW
IPN BU 00612/1198 CHABIT JAKUB
IPN BU 081/190 CHABKO JAN
IPN BU 082/614 CHABKO ZBIGNIEW
IPN BU 002082/12 CHABŁOWSKI JERZY
IPN BU 002086/122 CHABŁOWSKI JERZY
IPN BU 00612/403 CHABOCKI JERZY
IPN BU 001198/4248 CHABOCKI JERZY
IPN BU 0891/369 CHABOLEWSKA MARIA
IPN BU 0892/121 CHABOWSKA JADWIGA
IPN BU 0218/3662 CHABOWSKA JANINA DANUTA
IPN BU 0892/100 CHABOWSKI ADAM
IPN BU 001121/305 CHABOWSKI ALEKSANDER
IPN BU 00704/225 CHABOWSKI HENRYK
IPN BU 0604/456 CHABOWSKI JAN
IPN 00 1052/649 CHABOWSKI JAN
IPN BU 0892/120 CHABOWSKI PIOTR
IPN BU 0891/1867 CHABOWSKI STANISŁAW
IPN BU 0892/119 CHABOWSKI STEFAN
IPN BU 0912/311 CHABOWSKI TADEUSZ
IPN BU 01000/35 CHABOWSKI ZYGMUNT
IPN BU 00249/256 CHABRACKI ADAM
IPN BU 001121/879 CHABRACKI ADAM
IPN BU PF 97/5 CHABRACKI BOHDAN
IPN BU 0951/936 CHABROS GENOWEFA
IPN BU 00200/248 CHABROS GRAŻYNA
IPN 00 1052/896 CHABROS GRAŻYNA
IPN BU 01280/4 CHABROS JERZY
IPN BU 0604/1467 CHABROS-CHROMIŃSKA EWA
IPN BU 0958/980 CHABROWSKI JÓZEF
IPN BU 0902/104 CHABROWSKI LEOKADIUSZ
IPN BU 644/74 CHABROWSKI LEOKADIUSZ
IPN BU 00611/37 CHABROWSKI MARIAN
IPN BU 001198/70 CHABROWSKI MARIAN
IPN BU 00966/1041 CHABURSKI BOGUSŁAW
IPN BU 00277/693 CHACHAJ ALEKSANDER
IPN BU 001121/2895 CHACHAJ ALEKSANDER
IPN BU 645/175 CHACHAJ TADEUSZ
IPN BU 0772/4664 CHACHAJ WANDA
IPN BU 01753/73 CHACHOREK EDWARD
IPN BU 0993/1514 CHACHULSKA HELENA
IPN BU 0912/861 CHACHULSKI JAN
IPN BU 01000/2164 CHACHULSKI MARIAN
IPN BU 00611/600 CHACHULSKI WAWRZYNIEC
IPN BU 001198/965 CHACHULSKI WAWRZYNIEC
IPN BU 698/422 CHACHURSKA IRENA
IPN BU 00612/3398 CHACHURSKA JANINA
IPN BU 00966/735 CHACIAK JANUSZ
IPN BU 001102/2052 CHACIŃSKA ALICJA SABINA
IPN BU PF 970/148 CHACIŃSKA BARBARA
IPN BU 0218/1340 CHACIŃSKI JAN
IPN BU 0833/108 CHACIŃSKI JAN
IPN BU 093/44 CHACIŃSKI JANUSZ
IPN BU 748/535 CHACIŃSKI JULIAN
IPN BU 002082/576 CHACIŃSKI RYSZARD
IPN BU 002086/1760 CHACIŃSKI RYSZARD
IPN BU 00966/1575 CHACIŃSKI ZYGMUNT
IPN BU 01000/2165 CHACKIEWICZ MICHAŁ
IPN BU 644/75 CHACKIEWICZ MIECZYSŁAW
IPN BU 0806/1645 CHACKIEWICZ URSZULA
IPN BU 0329/10 CHACZATURIAN TYGRAN
IPN BU 00750/143 CHACZYKOWSKI WALDEMAR
IPN BU 0855/3438 CHADA FELIKS
IPN BU 001089/131 CHADA KAZIMIERZ
IPN BU 698/423 CHADAJ JAN
IPN BU 0218/623 CHADAJEWSKI JÓZEF
IPN BU 00191/129 CHADAJEWSKI JÓZEF
IPN 00 1043/3850 CHADAJEWSKI JÓZEF
IPN BU 00244/173 CHADEJEWSKI JÓZEF
IPN BU 0806/1128 CHADOWSKA MARIA
IPN BU 00334/10 CHADRYΠZBIGNIEW
IPN BU 001134/2629 CHADRYΠZBIGNIEW
IPN BU 0902/105 CHADZYŃSKI BOLESŁAW-STANISŁAW
IPN BU 01133/701 CHADZYŃSKI CZESŁAW
IPN BU 00277/278 CHAFTKA ZOFIA
IPN BU 001121/2502 CHAFTKA ZOFIA STEFANIA
IPN BU 00244/162 CHAIN STANISŁAW
IPN BU 00611/1901 CHAJA MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/3388 CHAJA MIECZYSŁAW
IPN BU 644/76 CHAJAN ANTONI
IPN BU 0772/912 CHAJCZUK MIKOŁAJ
IPN BU 00966/736 CHAJDACKA CECYLIA
IPN BU 00283/2293 CHAJDAK TADEUSZ
IPN BU 001198/4033 CHAJDAΠRYSZARD
IPN BU 01250/82 CHAJDUK JAN
IPN BU 0854/1312 CHAJDUK MARIAN
IPN BU 00612/4882 CHAJDYS BOGDAN
IPN BU 00768/459 CHAJDYS WIESŁAW
IPN BU 698/553 CHAJEWSKA JADWIGA
IPN BU 01000/2166 CHAJEWSKI JERZY
IPN BU 0772/2363 CHAJĘCKA (FILIPEK) JULIANNA
IPN BU 0806/2218 CHAJĘCKA KAROLINA
IPN BU PF 900/22 CHAJĘCKA WIESŁAWA
IPN BU 0806/1591 CHAJĘCKA-BĄK BARBARA
IPN BU 001121/2813 CHAJĘCKI CHOIŃSKI ADAM
IPN BU 0806/2030 CHAJKOWSKI JERZY
IPN BU 00277/607 CHAJNECKI-CHOIŃSKI ADAM JANUSZ
IPN BU 001198/5489 CHAJSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 001198/3809 CHAJSKI ZYGMUNT
IPN BU 0902/252 CHAJU(HAJU) (CHAJN) (HAJN) (PIECH) IRENA
IPN BU 0772/2364 CHAJZER ZOFIA
IPN BU 002086/1309 CHAKKOUR CHIBLI -ABDULLA
IPN BU 644/947 CHALADYJ JAN
IPN BU 00612/91 CHALCARZ WŁADYSŁAW
IPN BU 001198/3868 CHALCARZ WŁADYSŁAW
IPN BU 00275/696 CHALECKI JANUSZ
IPN BU 001134/657 CHALECKI JANUSZ
IPN BU 0892/428 CHALEŃSKI ANTONI HALEŃSKI
IPN BU 00612/2929 CHALEWSKI RYSZARD
IPN BU 001075/103 CHALIMONIUK JAN
IPN BU 644/77 CHALIMONIUK MIROSŁAW
IPN BU 001134/3543 CHAŁA CHALIŃSKI JAROSŁAW
IPN BU 0193/6651 CHAŁA IRENA KULCZYK
IPN BU 696/1345 CHAŁABIS STANISŁAWA
IPN BU 00334/632 CHAŁA-CHALIŃSKI JAROSŁAW
IPN BU 001198/3788 CHAŁACIŃSKI HENRYK
IPN BU 0912/306 CHAŁACZKIEWICZ LUDOMIR
IPN BU 00611/928 CHAŁADAJ KAZIMIERZ
IPN BU 0988/35 CHAŁAJ WŁODZIMIERZ
IPN BU 00612/852 CHAŁAN WŁADYSŁAW
IPN BU 00612/806 CHAŁAŃ WŁADYSŁAW
IPN BU 00283/226 CHAŁAS EWERYST
IPN BU 00249/796 CHAŁAS REGINA
IPN BU 00275/664 CHAŁAS-REA MAŁGORZATA KAMILA
IPN BU 001198/1804 CHAŁAT TADEUSZ
IPN BU 0993/1505 CHAŁATKIEWICZ ADOLF
IPN BU 001134/617 CHAŁĄS(CHAŁAS)-REA MAŁGORZATA KAMILA
IPN BU 0881/45 CHAŁCZYŃSKI MAREK
IPN BU 00612/4845 CHAŁON KAZIMIERZ
IPN BU 01013/55 CHAŁUBIŃSKI JAN
IPN BU 00611/1423 CHAŁUBIŃSKI JAN
IPN BU 001198/2565 CHAŁUBIŃSKI JAN
IPN BU 0912/1317 CHAŁUBOWICZ JAN
IPN BU 0772/913 CHAŁUPA JAN
IPN BU 0287/177 CHAŁUPA MAGDALENA
IPN BU 0194/3372 CHAŁUPA TADEUSZ
IPN BU 683/1722 CHAŁUPCZAK KAZIMIERZ
IPN BU 0242/3201 CHAŁUPCZAK RYSZARD
IPN BU 090/56 CHAŁUPCZAK URSZULA KRYSTYNA
IPN BU 002086/888 CHAŁUPCZYŃSKA EUGENIA
IPN BU 0870/116 CHAŁUPCZYŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0194/3555 CHAŁUPKA ALINA
IPN BU PF 109/112 CHAŁUPKA DARIUSZ
IPN BU 360/158 CHAŁUPKA ELŻBIETA
IPN BU 00277/6 CHAŁUPKA LEON
IPN BU 001121/2248 CHAŁUPKA LEON
IPN BU 01250/83 CHAŁUPKA MARIA
IPN BU 776/14 CHAŁUPKA STANISŁAW
IPN BU 00225/5 CHAŁUPKA STEFAN
IPN BU 001121/5 CHAŁUPKA STEFAN
IPN BU 0833/128 CHAŁUPKA WŁADYSŁAW
IPN BU 0958/981 CHAMAŁA MICHAŁ
IPN BU 00273/50 CHAMARCZUK ALBIN
IPN BU 00244/57 CHAMARCZUK ALBIN
IPN BU 0194/1562 CHAMARNY ANTONI
IPN BU 01133/700 CHAMCZYK STANISŁAW
IPN BU 00283/1987 CHAMELA ANDRZEJ
IPN BU 00170/944 CHAMERA ANDRZEJ
IPN 00 1043/1321 CHAMERA ANDRZEJ
IPN BU 01000/1187 CHAMERA CZESŁAW
IPN BU 00612/4547 CHAMERA JAN
IPN BU 001198/7188 CHAMERA JAN
IPN BU 00612/3138 CHAMERA STANISŁAW
IPN BU 001198/6243 CHAMERA STANISŁAW
IPN BU 002152/29 CHAMERA STANISŁAW
IPN BU 00611/1654 CHAMERA STEFAN
IPN BU 001198/3020 CHAMERA STEFAN
IPN BU 01013/58 CHAMERA TOMASZ
IPN BU 698/424 CHAMERSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00283/610 CHAMERSKI STANISŁAW
IPN BU 00283/1666 CHAMERSKI ZYGMUNT
IPN BU 00168/107 CHAMIEC ANDRZEJ
IPN BU 01434/291 CHAMIEC ANDRZEJ
IPN BU 00945/1587 CHAMIEC ANDRZEJ – MAREK
IPN BU 0193/341 CHAMIONKO JAN
IPN BU 00966/1069 CHAMLUK MAŁGORZATA
IPN BU 00328/86 CHAMSKI JANUSZ
IPN BU 001134/773 CHAMSKI JANUSZ WŁODZIMIERZ
IPN BU 0772/2365 CHAMSKI PAWEŁ
IPN BU 0957/131 CHAMSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/6981 CHANACHOWICZ JÓZEF
IPN BU 0988/36 CHANAS ALEKSANDER
IPN BU 01434/155 CHANAS JAN
IPN BU 00168/27 CHANAΠJAN
IPN BU 00191/442 CHANCEWICZ JÓZEF
IPN BU 002086/913 CHANG TIEN-SHEN
IPN BU 748/240 CHANKE LEON
IPN BU 698/425 CHAN-WARFOŁOMIEJEFF BORYS
IPN BU 0193/342 CHANYŻ STANISŁAW HANYŻ HANYSZ
IPN BU 00191/332 CHARABIN WOJCIECH
IPN 00 1043/2858 CHARABIN WOJCIECH
IPN BU 0218/1425 CHARABIN ZDZISŁAW
IPN BU 00283/1867 CHARASZ ANDRZEJ
IPN BU 00744/8 CHARAZIŃSKI HENRYK
IPN BU 001121/1404 CHARAZIŃSKI HENRYK
IPN BU 0307/14 CHARCHUT MARIA
IPN BU 644/78 CHARCZUK JÓZEF
IPN BU 698/426 CHARCZUK MARIAN
IPN BU 01130/44 CHARCZUK URSZULA
IPN BU 0902/114 CHARDEJ JÓZEF
IPN BU 0193/1530 CHAREMZA TADEUSZ
IPN BU 0806/1785 CHAREWICZ TADEUSZ
IPN BU 0242/3152 CHARĘZA AGNIESZKA
IPN BU 0290/102 CHARĘZA ELŻBIETA
IPN BU 0772/914 CHARĘZIŃSKI ZYGMUNT
IPN BU 0193/4831 CHARITIDIS (BURZEJ) CZESŁAWA MARIA
IPN BU 0218/1050 CHARITIDIS GEORGIS
IPN BU 00945/1258 CHARKIEWICZ JÓZEF – LEON
IPN BU 709/758 CHARKIEWICZ MICHAŁ
IPN BU 0891/368 CHARKIEWICZ STANISŁAWA
IPN BU 0912/1157 CHARKOT WŁADYSŁAW
IPN BU 00200/828 CHARKOWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 001102/351 CHARKOWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 0891/367 CHARKOWSKI ZYGMUNT
IPN BU 01000/2160 CHARLAK JERZY
IPN BU 698/427 CHARLIŃSKI BRONISŁAW
IPN BU 00945/1451 CHARŁAMOW ALEKSANDER
IPN BU 0218/32 CHARMOSZKO JERZY
IPN BU 748/589 CHARON CECYLIA
IPN BU 01000/1167 CHARTOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/343 CHARUCKI ALEKSANDER
IPN BU 0772/2366 CHARUSTA STANISŁAW
IPN BU 00945/477 CHARYDCZAK MIKOŁAJ
IPN BU 01279/5 CHARYTONIK ROBERT
IPN BU 002086/1614 CHARYTONOWICZ ALFRED
IPN BU 002086/1788 CHARZYŃSKA HALINA
IPN BU 00328/124 CHARZYŃSKA JADWIGA
IPN BU 001134/809 CHARZYŃSKA JADWIGA
IPN BU 0912/312 CHARZYŃSKI EDMUND
IPN BU 0912/381 CHARZYŃSKI JAN
IPN BU 001164/140 Charzyński Wojciech
IPN BU 0287/333 CHAŒ STANISŁAW
IPN BU 0772/915 CHAT HELENA
IPN BU 0901/294 CHATAŒ TADEUSZ JÓZEF
IPN BU 644/948 CHATKA LUDWIK
IPN BU 001198/2773 CHATYS EDWARD
IPN BU 01000/2123 CHATYS IRENA
IPN BU 00612/272 CHATYS JANUSZ
IPN BU 001198/4196 CHATYS JANUSZ
IPN BU 001198/3459 CHATYS MAN
IPN BU 001198/2720 CHATYS RYSZARD
IPN BU 01000/2181 CHATYS ZYGMUNT
IPN BU 001198/3330 CHAUSER HENRYK
IPN BU 00611/1880 CHAUZER HENRYK
IPN BU 002081/370 CHAWŁOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 002085/436 CHAWŁOWSKI WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW
IPN BU 0942/307 CHĄDZYŃSKA IRENA
IPN BU 0806/1612 CHĄDZYŃSKA MARIA
IPN BU 00744/554 CHĄDZYŃSKI JANUSZ
IPN BU 001121/4278 CHĄDZYŃSKI JANUSZ
IPN BU 00448/191 CHĄDZYŃSKI PIOTR
IPN BU 001134/5154 CHĄDZYŃSKI PIOTR
IPN BU 00277/1312 CHCIAŁOWSKA URSZULA
IPN BU 001121/3463 CHCIAŁOWSKA URSZULA
IPN BU 0591/77 CHCIUK KRZYSZTOF
IPN BU 001164/292 Chciuk Ryszard
IPN BU 0872/303 CHEBA CZESŁAW
IPN BU 0242/1302 CHEBA STANISŁAW
IPN BU 0902/106 CHEBA STEFAN
IPN BU 0912/204 CHEBDZYŃSKI EDWARD
IPN BU 0912/313 CHEBDZYŃSKI JÓZEF
IPN BU 00750/84 CHECHELSKA BOŻENA
IPN BU 001040/253 CHECHELSKA BRONISŁAWA
IPN BU 001198/234 CHECHELSKI STEFAN
IPN BU 00612/2101 CHECHELSKI TADEUSZ
IPN BU 001198/5110 CHECHELSKI TADEUSZ
IPN BU 0242/3092 CHECHŁACZ DOROTA
IPN BU 01000/416 CHECHŁACZ JAN
IPN BU 00744/1283 CHECHŁACZ JAN
IPN BU 001134/5744 CHECHŁACZ JAN
IPN BU 0855/2375 CHECHŁACZ MARIA
IPN BU 0604/1128 CHECHŁACZ WACŁAW
IPN BU 01013/168 CHECHŁACZ WŁADYSŁAW
IPN BU 0993/259 CHECHŁOWSKA (OKLEJ) AGATA
IPN BU 0912/860 CHECHŁOWSKI HIERONIM
IPN BU PF 498/25 CHECHŁOWSKI ROMAN
IPN BU 0901/1143 CHECHŁOWSKI TADEUSZ
IPN 00 1043/926 CHECIAK ANNA
IPN BU 01013/170 CHEĆKO STEFAN
IPN BU 00612/4501 CHEJDYSZ TADEUSZ
IPN BU 001198/7160 CHEJDYSZ TADEUSZ
IPN BU 00249/1239 CHEJŁO ERAZM
IPN BU 001121/1852 CHEJŁO ERAZM JÓZEF
IPN BU 002081/274 CHEKH AL CHABAB
IPN BU 002085/340 CHEKH AL CHABAB MOUNIR
IPN BU PF 125/160 CHELBER ANTONI
IPN BU PF 125/153 CHELBER TADEUSZ
IPN BU 0193/4487 CHELBIN KAZIMIERZ
IPN BU 01133/703 CHEŁCHOWSKA IRENA
IPN BU 00966/995 CHEŁCHOWSKI AUGUSTYN GUSTAW
IPN BU 00966/766 CHEŁCHOWSKI EUGENIUSZ I INNI
IPN BU 0958/421 CHEŁCHOWSKI FRANCISZEK
IPN BU 00273/193 CHEŁCHOWSKI JANUSZ JERZY
IPN BU 01013/39 CHEŁCHOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0864/309 CHEŁCHOWSKI LECH
IPN BU 0958/422 CHEŁCHOWSKI TADEUSZ
IPN BU 01133/702 CHEŁCHOWSKI WACŁAW
IPN BU 00945/1593 CHEŁMIKOWSKI WITOLD – JANUSZ
IPN BU 00168/128 CHEŁMIKOWSKI WITOLD JANUSZ
IPN BU 693/1435 CHEŁMINIAK ANIELA
IPN BU 002081/36 CHEŁMINIAK BARBARA
IPN BU 002085/49 CHEŁMINIAK BARBARA
IPN BU 0218/1683 CHEŁMINIAK BOLESŁAW
IPN BU 0772/4382 CHEŁMINIAK JÓZEF
IPN BU 0901/702 CHEŁMIŃSKA KRYSTYNA
IPN BU 00328/1299 CHEŁMIŃSKI ANTONI
IPN BU 001134/2210 CHEŁMIŃSKI ANTONI
IPN BU 00277/445 CHEŁMIŃSKI HENRYK
IPN BU 001121/2660 CHEŁMIŃSKI HENRYK
IPN BU 002081/213 CHEŁMIŃSKI JÓZEF
IPN BU 002085/279 CHEŁMIŃSKI JÓZEF
IPN BU 00744/1275 CHEŁMIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00945/1442 CHEŁMIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001134/5612 CHEŁMIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00200/306 CHEŁMIŃSKI MACIEJ ADAM
IPN 00 1052/1069 CHEŁMIŃSKI MACIEJ ADAM
IPN BU 00744/952 CHEŁMIŃSKI PIOTR
IPN BU 001134/962 CHEŁMIŃSKI PIOTR
IPN BU 748/14 CHEŁMIŃSKI WACŁAW
IPN BU 0193/7365 CHEŁMIŃSKI ZDZISŁAW JAN
IPN BU 0951/801 CHEŁMNIAK BOHDAN KRZYSZTOF
IPN BU 0290/103 CHEŁMNIAK BOLESŁAW
IPN BU 0305/104 CHEŁMOWSKI BRONISŁAW
IPN BU 00249/531 CHEŁSTOWSKA IZABELLA
IPN BU 001121/1165 CHEŁSTOWSKA IZABELLA
IPN BU 0806/892 CHEŁSTOWSKA TERESA
IPN BU 0242/1641 CHEŁSTOWSKA ZOFIA CZESŁAWA
IPN BU 0194/2160 CHEŁSTOWSKI JAN
IPN BU 645/165 CHEŁSTOWSKI JAN
IPN BU 0988/37 CHEŁSTOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00232/168 CHEŁSTOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001164/239 Chełstowski Kazimierz
IPN BU 00283/1831 CHEŁSTOWSKI LECH
IPN BU 0242/1 CHEŁSTOWSKI ROBERT
IPN BU 0194/3382 CHEŁSTOWSKI TADEUSZ
IPN BU 00945/2745 CHEMSI RABIA
IPN BU 00170/476 CHEMSI RABIAN
IPN BU 0604/1828 CHEMZA MAŁGORZATA
IPN BU 0193/1531 CHENCZKE JÓZEF
IPN BU 00744/226 CHENDOSKA LESZEK
IPN BU 001121/3861 CHENDOSKA LESZEK
IPN BU 0866/101 CHENDOSZKO KRYSTYNA
IPN BU 00277/341 CHENDYŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 00334/851 CHENDYŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 001121/2563 CHENDYŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 001134/4012 CHENDYŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 645/1457 CHERABICH TERESA
IPN BU 001198/2673 CHERBAŃSKI ZBIGNIEW
IPN BU 00612/4764 CHERCHOL MARIAN
IPN BU 001134/3068 Cherczyński Jarosław
IPN BU 00200/1405 CHERCZYŃSKI TOMASZ ANDRZEJ
IPN BU 001102/1006 CHERCZYŃSKI TOMASZ ANDRZEJ
IPN BU 0772/1142 CHEREK MIECZYSŁAW
IPN BU 0242/160 CHERKA IRENA
IPN BU 00244/57 CHERUBIN STANISŁAW
IPN BU 0242/559 CHETLOW IRENEUSZ
IPN BU 0243/347 CHETLOW MAREK
IPN BU 0194/1843 CHETLOW STANISŁAW
IPN BU 0242/179 CHEWIŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 0806/2286 CHĘCIAK ANIELA
IPN BU 01000/208 CHĘCIAK JAN
IPN BU 0194/1576 CHĘCIAK JAN
IPN BU 636/1802 CHĘCIŃSKA HALINA
IPN BU 00334/251 CHĘCIŃSKA HANNA
IPN BU 0951/231 CHĘCIŃSKA JADWIGA
IPN BU 0193/1532 CHĘCIŃSKA SOBIESZEK JANINA
IPN BU 00244/115 CHĘCIŃSKA TAUBA
IPN BU 0772/2367 CHĘCIŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 00448/412 CHĘCIŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 001134/5392 CHĘCIŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 748/241 CHĘCIŃSKI BOHDAN
IPN BU 0772/2368 CHĘCIŃSKI FRANCISZEK
IPN BU 698/428 CHĘCIŃSKI FRANCISZEK
IPN BU 001134/4492 CHĘCIŃSKI GRZEGORZ
IPN BU 0891/366 CHĘCIŃSKI JAN
IPN BU 01280/5 CHĘCIŃSKI JANUSZ
IPN BU 0901/273 CHĘCIŃSKI JERZY
IPN BU 0993/1526 CHĘCIŃSKI KAZIMIERZ JAN MARIA ALEKSANDER
IPN BU 0872/150 CHĘCIŃSKI MARIAN
IPN BU 710/449 CHĘCIŃSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0806/2757 CHĘCIŃSKI PIOTR
IPN BU 01000/1018 CHĘCIŃSKI ROMUALD
IPN BU 01133/704 CHĘCIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0193/1533 CHĘCIŃSKI ZYGMUNT
IPN BU PF 251/120 CHĘĆ ROMAN
IPN BU 00966/228 CHĘDOSZKO MARIAN
IPN BU 01133/705 CHĘTKOWSKI PIOTR
IPN BU 00257/435 CHICHEŁ ADAM
IPN BU 001102/1502 CHICHEŁ ADAM
IPN BU 002086/1336 CHICZEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 00966/131 CHILARSKA EWA
IPN BU 01133/706 CHILARSKI PAWEŁ
IPN BU 00170/731 CHILCZUK MICHAŁ
IPN 00 1043/701 CHILCZUK MICHAŁ
IPN BU 001121/516 CHILCZUK MICHAŁ
IPN BU 644/949 CHILECKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 0242/14 CHILICKA IRENA
IPN BU 0806/1861 CHILICKA ZOFIA
IPN BU 0242/1919 CHILICKI EUGENIUSZ
IPN BU 093/69 CHILIMONIUK TADEUSZ
IPN BU 02042/338 CHILIMONIUK TERESA
IPN BU 01130/45 CHILIŃSKA EWA
IPN BU 0957/153 CHILIŃSKI CZESŁAW
IPN BU 0911/10 CHILIŃSKI HERONIM
IPN BU 0911/634 CHILIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00744/874 CHILIŃSKI SŁAWOMIR
IPN BU 001134/554 CHILIŃSKI SŁAWOMIR
IPN BU 709/759 CHILIŃSKI STEFAN
IPN BU 710/481 CHILIŃSKI TOMASZ
IPN BU 0912/314 CHILIŃSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 01279/6 CHILKIEWICZ TOMASZ
IPN BU 0866/102 CHILKIEWICZ WANDA
IPN BU 0193/344 CHILMON ALFONS
IPN BU 0218/98 CHILMOŃCZYK ROMUALD
IPN BU 0942/222 CHILUTA WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/1534 CHIMCZAK (KYZIOŁ) STANISŁAWA
IPN BU 0242/68 CHIMCZAK EUGENIUSZ
IPN BU 0193/1535 CHIMKOWSKA (WIRASZKO) WANDA
IPN BU 0912/315 CHIMKOWSKA BARBARA
IPN BU 0772/916 CHIMKOWSKA GENOWEFA
IPN BU 00945/1102 CHIMKOWSKA LIESELOTTE
IPN BU 0193/1536 CHIMKOWSKI JÓZEF
IPN BU 0194/2445 CHIMKOWSKI JULIAN
IPN BU 0833/695 CHIMKOWSKI TADEUSZ
IPN BU 01133/708 CHIMKOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 644/80 CHIMKOWSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 0193/345 CHIMKOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 0891/491 CHINCZEWSKI STEFAN
IPN BU 0772/2369 CHINIEWICZ MIKOŁAJ
IPN 00 1043/1344 CHINOWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 0242/853 CHIREK JAN
IPN BU 0242/1915 CHIREK ROBERT
IPN BU 0833/696 CHITRYK JERZY
IPN BU 00249/477 CHJNACKI ANDRZEJ
IPN BU 00249/1419 CHLABICZ JÓZEF
IPN BU 001121/2028 CHLABICZ JÓZEF
IPN BU 00744/251 CHLABICZ MAREK
IPN BU 0988/1259 CHLABICZ MIECZYSŁAW
IPN BU 00966/1544 CHLAN RYSZARD
IPN BU 52/128 CHLASTA PRZEMYSŁAW
IPN BU 0193/1537 CHLASTAWA TADEUSZ MICHAŁ
IPN BU 0772/917 CHLASZCZAK WANDA
IPN BU 0193/1538 CHLEBICA WŁADYSŁAW
IPN BU 0242/1511 CHLEBICKA (PIŁAT) KRYSTYNA
IPN BU 0806/1628 CHLEBICKA ALICJA
IPN BU 0193/4696 CHLEBICKI JAN
IPN BU 00966/206 CHLEBICKI JAN
IPN BU 0604/283 CHLEBICKI TADEUSZ
IPN BU 001121/3886 CHLEBICZ MAREK
IPN BU 01434/292 CHLEBICZ MIECZYSŁAW
IPN BU 002086/541 CHLEBICZ MIECZYSŁAW AUGUSTYN
IPN BU 093/53 CHLEBIECKI STANISŁAW
IPN BU 0193/8338 CHLEBIŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 00249/1081 CHLEBIŃSKI KRZYSZTOF
IPN BU 001121/1697 CHLEBIŃSKI KRZYSZTOF
IPN BU 00945/1153 CHLEBIONEK ALFRED
IPN BU 0806/1125 CHLEBNA MARIA
IPN BU 00283/2471 CHLEBNY JAN
IPN BU 0988/1366 CHLEBNY KONSTANTY
IPN BU 00191/226 CHLEBNY MARIAN
IPN 00 1043/2490 CHLEBNY MARIAN
IPN BU 00283/2453 CHLEBNY PIOTR
IPN BU 00283/1533 CHLEBNY TADEUSZ
IPN BU 0604/1082 CHLEBNY TADEUSZ EDWARD
IPN BU 00244/57 CHLEBOWICZ CZESŁAW
IPN BU 0864/23 CHLEBOWICZ JAN
IPN BU 00191/694 CHLEBOWICZ MAREK JAN
IPN BU 0218/1929 CHLEBOWICZ RYSZARD
IPN BU 0806/789 CHLEBOWSKA (LEŒNIEWSKA) JADWIGA
IPN BU 698/429 CHLEBOWSKA ALICJA
IPN BU 00612/3129 CHLEBOWSKA STANISŁAWA
IPN BU 0218/1312 CHLEBOWSKA ZOFIA
IPN BU 0194/3113 CHLEBOWSKI ADAM
IPN BU 01013/106 CHLEBOWSKI EDMUND
IPN BU 0193/4858 CHLEBOWSKI LESZEK
IPN BU 0854/1313 CHLEBOWSKI PIOTR
IPN BU 0242/711 CHLEBOWSKI WOJCIECH
IPN BU 00689/90 CHLEWIAK STANISŁAW
IPN BU 00249/1436 CHLEWICKA ZOFIA
IPN BU 00611/762 CHLEWICKI JÓZEF
IPN BU 001198/1190 CHLEWICKI JÓZEF
IPN BU 00328/570 CHLEWICKI MACIEJ
IPN BU 001134/1396 CHLEWICKI MACIEJ
IPN BU 0218/134 CHLEWICKI MICHAŁ
IPN BU 00611/941 CHLEWICKI ZYGMUNT
IPN BU 001198/1369 CHLEWICKI ZYGMUNT
IPN BU 0951/1788 CHLEWIŃSKA ZOFIA
IPN BU 00966/845 CHLIBIUK FELIKS
IPN BU 00283/179 CHLIPALSKI TOMASZ
IPN BU 00768/135 CHLIPALSKI TOMASZ
IPN 00 1052/871 CHLIPAŁA-RÓZICKA ALICJA WŁADYSŁAWA
IPN BU 00612/4160 CHLIWIŃSKA RENATA
IPN BU 001198/4061 CHLOND JAN
IPN BU 001040/228 CHLUBA ANNA
IPN BU 0806/960 CHLUDZIŃSKA EUGENIA
IPN BU 02042/153 CHLUDZIŃSKI DARIUSZ
IPN BU 0901/1405 CHLUDZIŃSKI JACEK
IPN BU 0242/1978 CHLUDZIŃSKI JANUSZ OLGIERD
IPN BU 00966/558 CHLUKIEWICZ KAZIMIERZ
IPN BU 002082/35 CHŁAPOWSKI ALFRED
IPN BU 002086/197 CHŁAPOWSKI ALFRED
IPN BU 00283/967 CHŁĄDZYŃSKA MARIA
IPN BU 00768/660 CHŁĄDZYŃSKA MARIA
IPN BU 002085/14 CHŁODNICKA WIŒNIEWSKA MARIA MAGDALENA
IPN BU 002081/6 CHŁODNICKA-WIŒNIEWSKA MARIA MAGDALENA
IPN BU 0194/3293 CHŁODNICKI BRONISŁAW
IPN BU 0194/1261 CHŁODNICKI ZBIGNIEW
IPN BU 0772/2370 CHŁOMIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 0193/4708 CHŁOND KAROL
IPN BU 0218/694 CHŁOŃ EUGENIUSZ
IPN BU 02042/626 CHŁOŃ JADWIGA
IPN BU 002086/766 CHŁOŃ STANISŁAW
IPN BU 0591/78 CHŁOPAŒ LUCJAN
IPN 00 1043/2401 CHŁOPCZYK JERZY ALOJZY
IPN BU 644/950 CHŁOPECKI EUGENIUSZ
IPN BU 0772/541 CHŁOPECKI JANUSZ
IPN BU 0194/3577 CHŁOPECKI KAZIMIERZ
IPN BU 0772/918 CHŁOPECKI RYSZARD
IPN BU 0951/960 CHŁOPECKI RYSZARD
IPN BU 644/951 CHŁOPECKI ZYGMUNT
IPN BU 00612/2106 CHŁOPEK JAN
IPN BU 001198/5113 CHŁOPEK JAN
IPN BU 00611/998 CHŁOPEK STANISŁAW
IPN BU 00612/766 CHŁOPEK STANISŁAW
IPN BU 001198/1417 CHŁOPEK STANISŁAW
IPN BU 644/952 CHŁOPEK STEFAN
IPN BU 001198/2452 CHŁOPEK STEFAN
IPN BU 001198/3947 CHŁOPEK STEFAN
IPN BU 001089/130 CHŁOPICKA MARIA
IPN BU 0949/4 CHŁOPICKI JÓZEF
IPN BU 00273/361 CHŁOPICKI KAZIMIERZ
IPN BU 01753/72 CHŁOPIK BOLESŁAW
IPN BU 01000/398 CHŁOPIK IRENA
IPN BU 00275/681 CHŁOPIK JANINA STANISŁAWA
IPN BU 001134/633 CHŁOPIK JANINA STANISŁAWA
IPN BU 01313/5 CHŁOPIK KRYSTYNA
IPN BU 093/48 CHŁOPIK MARTA
IPN BU 0287/37 CHŁOPIK ZBIGNIEW
IPN BU 00200/341 CHŁOSTA JAN GINTER
IPN 00 1052/1138 CHŁOSTA JAN-GINTER
IPN BU 0604/1165 CHŁUDA JOANNA
IPN BU 0912/423 CHŁUS ALOJZY
IPN BU 0242/143 CHŁUS LEOKADIA
IPN BU 1161/106 CHMAL JANUSZ
IPN BU 0772/919 CHMARA HELENA
IPN BU 644/953 CHMARZYŃSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 698/572 CHMARZYŃSKI ROCH
IPN BU 01013/330 CHMIEL ANTONI
IPN BU 0290/1 CHMIEL BOLESŁAW
IPN BU 0193/346 CHMIEL BRONISŁAW
IPN 00 1043/2731 CHMIEL CZESŁAW
IPN BU 093/49 CHMIEL DANUTA
IPN BU 0902/107 CHMIEL EDWARD
IPN BU 00612/1403 CHMIEL EDWARD
IPN BU 001198/4614 CHMIEL EDWARD
IPN BU 0772/920 CHMIEL EUGENIA
IPN BU 0193/1539 CHMIEL EUGENIUSZ
IPN BU 698/430 CHMIEL FRANCISZEK
IPN BU 649/215 CHMIEL HENRYKA
IPN BU 0193/4828 CHMIEL JADWIGA HELENA
IPN BU 0193/7367 CHMIEL JAKUB
IPN BU 0912/1558 CHMIEL JAN
IPN BU 0833/697 CHMIEL JAN
IPN BU 644/954 CHMIEL JAN
IPN 00 1052/1669 CHMIEL JOLANTA
IPN BU 52/161 CHMIEL JÓZEF
IPN BU 01000/2170 CHMIEL JÓZEF
IPN BU 002086/309 CHMIEL JÓZEF
IPN BU 00277/224 CHMIEL KRYSTYNA
IPN BU 001121/2452 CHMIEL KRYSTYNA
IPN BU 0218/733 CHMIEL LILIANA
IPN BU 00966/1332 CHMIEL MARIAN
IPN BU 0604/1337 CHMIEL MIROSŁAW
IPN BU 685/242 Chmiel Ryszard
IPN BU 0193/1540 CHMIEL STANISŁAW
IPN BU 00966/1456 CHMIEL STANISŁAW
IPN BU 001134/3321 CHMIEL STANISŁAW
IPN BU 0167/6 CHMIEL STEFANIA
IPN BU 0194/1302 CHMIEL STEFANIA
IPN BU 00257/355 CHMIEL TERESA
IPN BU 001102/1422 CHMIEL TERESA
IPN BU 0193/1541 CHMIEL WALENTY
IPN BU 01256/26 CHMIEL WŁADYSŁAW
IPN BU 644/81 CHMIEL WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/1542 CHMIEL ZDZISŁAW
IPN BU 00612/476 CHMIELA KAZIMIERZ
IPN BU 001198/4280 CHMIELA KAZIMIERZ
IPN BU 698/573 CHMIELAK ARKADIUSZ
IPN BU 0988/38 CHMIELAK BOLESŁAW
IPN BU 001065/145 CHMIELAK HALINA
IPN BU 0901/1231 CHMIELAK HANNA
IPN BU 0958/377 CHMIELAK JANINA
IPN BU 001065/108 CHMIELAK MIROSŁAWA
IPN BU 0957/361 CHMIELAK ZBIGNIEW
IPN BU 0957/364 CHMIELAK ZBIGNIEW
IPN BU 001065/34 CHMIELAK ZENON
IPN BU 002086/537 CHMIELARZ JULIAN
IPN BU 01000/191 CHMIELARZ WŁODZIMIERZ
IPN BU 01133/709 CHMIELCZYK TADEUSZ
IPN BU 090/82 CHMIELECKA JADWIGA
IPN BU 01000/368 CHMIELECKI HENRYK
IPN BU 01000/1816 CHMIELECKI HENRYK
IPN BU 0193/8063 CHMIELECKI JERZY
IPN BU 00200/586 CHMIELECKI JERZY TADEUSZ
IPN 00 1052/1907 CHMIELECKI JERZY TADEUSZ
IPN BU 01013/325 CHMIELECKI LEON
IPN BU 0891/492 CHMIELECKI LUCJAN
IPN BU 01000/1392 CHMIELECKI MARIAN
IPN BU 0891/493 CHMIELECKI STANISŁAW
IPN BU 0193/347 CHMIELEWICZ BERNARD
IPN BU 0806/2410 CHMIELEWSKA (DRÓŻDŻ) JANINA
IPN BU 0993/1523 CHMIELEWSKA (MŁYNARSKA) TERESA
IPN BU 980/181 CHMIELEWSKA ALICJA
IPN BU 0806/980 CHMIELEWSKA ANNA
IPN BU 01013/32 CHMIELEWSKA ANNA
IPN BU 00249/434 CHMIELEWSKA ANNA
IPN BU 001121/1064 CHMIELEWSKA ANNA
IPN BU 001121/2245 CHMIELEWSKA ANNA MARIA
IPN BU 0242/2819 CHMIELEWSKA BARBARA
IPN BU 0806/2171 CHMIELEWSKA BARBARA
IPN BU 649/216 CHMIELEWSKA BARBARA
IPN BU 00334/327 CHMIELEWSKA BEATA
IPN BU 001134/3174 CHMIELEWSKA BEATA
IPN BU 01013/63 CHMIELEWSKA BOGUMIŁA
IPN BU 00277/1424 CHMIELEWSKA BOŻENA
IPN BU 001121/3571 CHMIELEWSKA BOŻENA
IPN BU 0772/711 CHMIELEWSKA CECYLIA
IPN BU 00249/1570 CHMIELEWSKA DANUTA
IPN BU 001121/2171 CHMIELEWSKA DANUTA
IPN BU 0806/2063 CHMIELEWSKA ELEONORA
IPN 00 1043/1688 CHMIELEWSKA ELŻBIETA KRYSTYNA
IPN BU 01013/64 CHMIELEWSKA EUFROZYNA
IPN BU 0901/338 CHMIELEWSKA HALINA
IPN BU 00277/2 CHMIELEWSKA HANNA
IPN BU 0772/2371 CHMIELEWSKA HELENA
IPN BU 0993/1508 CHMIELEWSKA IDA
IPN BU 0193/1543 CHMIELEWSKA IRENA
IPN BU 0218/339 CHMIELEWSKA IRENA
IPN BU 0806/1323 CHMIELEWSKA IRENA
IPN BU 0942/562 CHMIELEWSKA IRENA
IPN BU 0604/1159 CHMIELEWSKA JADWIGA
IPN BU 00612/4087 CHMIELEWSKA JADWIGA
IPN BU 001198/6855 CHMIELEWSKA JADWIGA
IPN BU 0957/119 CHMIELEWSKA JADWIGA
IPN BU 0193/2560 CHMIELEWSKA JANINA
IPN BU 0193/348 CHMIELEWSKA JANINA
IPN BU 093/55 CHMIELEWSKA JANINA
IPN BU 645/1454 CHMIELEWSKA JANINA
IPN BU 00200/470 CHMIELEWSKA JANINA
IPN BU 0901/1142 CHMIELEWSKA JÓZEFA
IPN BU 748/17 CHMIELEWSKA KAZIMIERA
IPN BU 0604/1882 CHMIELEWSKA KRYSTYNA
IPN BU 0218/73 CHMIELEWSKA LEOKADIA
IPN BU 748/242 CHMIELEWSKA LUCYNA
IPN BU 0806/3031 CHMIELEWSKA MARIA
IPN BU 01000/2124 CHMIELEWSKA MARIA
IPN BU 01321/13 CHMIELEWSKA MARIA
IPN BU 686/559 CHMIELEWSKA MARIA
IPN BU 00328/947 CHMIELEWSKA MARIA
IPN BU 001134/1810 CHMIELEWSKA MARIA
IPN BU 0290/97 CHMIELEWSKA MARIANNA
IPN BU 001102/95 CHMIELEWSKA MARZENA HONORATA
IPN BU 00334/446 CHMIELEWSKA STANISŁAW
IPN BU 0902/108 CHMIELEWSKA STEFANIA
IPN BU 0772/921 CHMIELEWSKA WANDA
IPN BU 01013/65 CHMIELEWSKA WANDA
IPN BU 0193/1544 CHMIELEWSKA WIESŁAWA
IPN BU 0993/1019 CHMIELEWSKA ZOFIA
IPN BU 00612/1291 CHMIELEWSKA ZOFIA
IPN BU 001198/4568 CHMIELEWSKA ZOFIA
IPN BU 00945/524 CHMIELEWSKI – CHMIELECKI RYSZARD
IPN BU 0193/1546 CHMIELEWSKI (CHMIELOWSKI) STANISŁAW
IPN BU 00612/3997 CHMIELEWSKI ADAM
IPN BU 001198/6790 CHMIELEWSKI ADAM
IPN BU 0193/6952 CHMIELEWSKI ALEKSANDER
IPN BU 0194/1128 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 0194/3641 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 00744/1147 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 002082/534 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 00249/1310 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN 00 1043/1254 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 001134/2246 CHMIELEWSKI ANDRZEJ
IPN BU 001121/1922 CHMIELEWSKI ANDRZEJ EUGENIUSZ
IPN BU 01013/324 CHMIELEWSKI ANTONI
IPN BU 00612/1697 CHMIELEWSKI ANTONI
IPN BU 0591/79 CHMIELEWSKI ARTUR
IPN BU 00448/496 CHMIELEWSKI ARTUR
IPN BU 001134/5472 CHMIELEWSKI ARTUR
IPN BU 00273/53 CHMIELEWSKI BOGDAN
IPN BU 0193/7993 CHMIELEWSKI BOGDAN
IPN BU 00283/484 CHMIELEWSKI BOGDAN
IPN BU 00768/359 CHMIELEWSKI BOGDAN
IPN BU 0891/365 CHMIELEWSKI BOLESŁAW
IPN BU 0892/112 CHMIELEWSKI BOLESŁAW
IPN BU 00611/1536 CHMIELEWSKI BOLESŁAW
IPN BU 001198/2868 CHMIELEWSKI BOLESŁAW
IPN BU 0912/316 CHMIELEWSKI BRONISŁAW
IPN BU 00612/4807 CHMIELEWSKI CZESŁAW
IPN BU 01256/27 CHMIELEWSKI DARIUSZ
IPN BU 0242/2796 CHMIELEWSKI DARIUSZ ANDRZEJ
IPN BU PF 970/28 CHMIELEWSKI DOMINIK
IPN BU 00244/57 CHMIELEWSKI EDMUND
IPN BU 0193/349 CHMIELEWSKI EDWARD
IPN BU 0902/109 CHMIELEWSKI EDWARD
IPN BU 0951/170 CHMIELEWSKI EDWARD
IPN BU 01000/2182 CHMIELEWSKI EDWARD
IPN BU 0892/844 CHMIELEWSKI EUGENIUSZ
IPN BU 01133/710 CHMIELEWSKI EUGENIUSZ
IPN BU 0891/364 CHMIELEWSKI FELIKS
IPN BU 0993/1503 CHMIELEWSKI FELIKS
IPN BU 0772/923 CHMIELEWSKI FRANCISZEK
IPN BU 00689/91 CHMIELEWSKI GRZEGORZ
IPN BU 0891/363 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0912/317 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0193/1545 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0194/1764 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0218/2089 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0772/2372 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0855/3036 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0855/3397 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 01133/711 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 001121/772 CHMIELEWSKI HENRYK
IPN BU 0290/101 CHMIELEWSKI IRENEUSZ
IPN BU 0193/350 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 0772/2373 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 0772/924 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 0854/1224 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 0988/39 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 52/143 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 644/955 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 644/956 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU PF 144/86 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 00612/4872 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 00277/574 CHMIELEWSKI JAN
IPN BU 001121/2784 CHMIELEWSKI JAN BOHDAN
IPN BU 00750/2 CHMIELEWSKI JAN STANISŁAW
IPN BU 00945/2093 CHMIELEWSKI JANUSZ – FELIKS
IPN BU 0193/6165 CHMIELEWSKI JANUSZ MACIEJ
IPN BU 0912/320 CHMIELEWSKI JERZY
IPN BU 0604/122 CHMIELEWSKI JERZY
IPN BU 01000/708 CHMIELEWSKI JERZY
IPN BU 001102/1749 CHMIELEWSKI JERZY
IPN 00 1043/2645 CHMIELEWSKI JERZY ANDRZEJ
IPN BU 0912/318 CHMIELEWSKI JÓZEF
IPN BU 0194/645 CHMIELEWSKI JÓZEF
IPN BU 0833/110 CHMIELEWSKI JÓZEF
IPN BU 0988/40 CHMIELEWSKI JÓZEF
IPN BU 00234 p.247 CHMIELEWSKI JÓZEF
IPN BU 0958/928 CHMIELEWSKI JULIAN
IPN BU 0772/2374 CHMIELEWSKI JULIAN
IPN BU 0958/375 CHMIELEWSKI KAJETAN
IPN BU 0902/110 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 095/12 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 01000/1923 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 01133/712 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00611/672 CHMIELEWSKI KONRAD
IPN BU 001198/4911 CHMIELEWSKI KONRAD
IPN BU 02042/562 CHMIELEWSKI KRYSTYNA
IPN BU 00688/8 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 0314/34 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 0591/80 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 00277/94 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 001121/2330 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 002086/1496 CHMIELEWSKI LEON
IPN BU 0892/111 CHMIELEWSKI LEONARD
IPN BU 0866/1393 CHMIELEWSKI LEONARD
IPN BU 02042/702 CHMIELEWSKI MAREK
IPN BU 01137/10 CHMIELEWSKI MARIAN
IPN BU 644/957 CHMIELEWSKI MARIAN
IPN BU 00448/657 CHMIELEWSKI MARIUSZ
IPN BU 001134/5634 CHMIELEWSKI MARIUSZ
IPN BU 0194/1950 CHMIELEWSKI MICHAŁ
IPN BU 00283/713 CHMIELEWSKI MIROSŁAW
IPN BU 00612/3998 CHMIELEWSKI MIROSŁAW
IPN BU 00768/507 CHMIELEWSKI MIROSŁAW
IPN BU 001198/6791 CHMIELEWSKI MIROSŁAW
IPN BU 00225/172 CHMIELEWSKI OLAF
IPN BU 00225/172 CHMIELEWSKI OLAF
IPN BU 001121/560 CHMIELEWSKI OLAF
IPN BU 0911/301 CHMIELEWSKI PIOTR
IPN BU 0855/3352 CHMIELEWSKI PIOTR
IPN BU 00283/324 CHMIELEWSKI PIOTR
IPN BU 00768/214 CHMIELEWSKI PIOTR
IPN BU 0901/1946 CHMIELEWSKI ROBERT
IPN BU 01133/713 CHMIELEWSKI ROMAN
IPN BU 01319/2 CHMIELEWSKI ROMAN
IPN BU 00283/134 CHMIELEWSKI ROMUALD
IPN BU 0772/2375 CHMIELEWSKI RYSZARD
IPN BU 081/166 CHMIELEWSKI RYSZARD
IPN BU 00200/1114 CHMIELEWSKI SŁAWOMIR
IPN BU 001102/711 CHMIELEWSKI SŁAWOMIR
IPN BU 0891/359 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 0892/137 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 0911/171 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 0958/423 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 01000/2180 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 01013/204 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 01013/270 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 01133/714 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 0290/98 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 644/958 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 00611/684 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 00232/275 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 001198/1106 CHMIELEWSKI STANISŁAW
IPN BU 001164/324 Chmielewski Stanisław
IPN BU 00244/59 CHMIELEWSKI STEFAN
IPN BU 01013/203 CHMIELEWSKI STEFAN
IPN BU 0193/9096 CHMIELEWSKI SZCZEPAN
IPN BU 00244/174 CHMIELEWSKI TAD.
IPN BU 0912/1557 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 0604/69 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 0967/106 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 01013/202 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 00611/165 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 00328/22 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 001198/474 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 002086/222 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 001134/683 CHMIELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 0957/118 CHMIELEWSKI WACŁAW
IPN BU 0604/904 CHMIELEWSKI WALDEMAR
IPN BU 00612/3354 CHMIELEWSKI WIESŁAW
IPN BU 00328/1411 CHMIELEWSKI WIESŁAW
IPN BU 001198/6404 CHMIELEWSKI WIESŁAW
IPN BU 001134/2354 CHMIELEWSKI WIESŁAW
IPN BU PF 299/131 CHMIELEWSKI WŁADYSŁ.
IPN BU 0911/172 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 52/126 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 01133/715 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 710/167 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU PF 144/85 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU PF 144/86 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 001198/3987 CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0604/1849 CHMIELEWSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 00257/69 CHMIELEWSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 001102/1136 CHMIELEWSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 0242/3241 CHMIELEWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 00704/201 CHMIELEWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 00283/998 CHMIELEWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 002152/55 CHMIELEWSKI ZBIGNIEW EDWARD
IPN BU 0912/319 CHMIELEWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0193/4521 CHMIELEWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 01133/716 CHMIELEWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 00283/1607 CHMIELEWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0604/883 CHMIELEWSKI ZENON
IPN BU 0604/213 CHMIELEWSKI ZYGMUNT
IPN BU 01013/297 CHMIELEWSKI ZYGMUNT
IPN BU 00415/341 CHMIELEWSKI ZYGMUNT
IPN BU 0911/647 CHMIELIŃSKA KRYSTYNA
IPN BU 002082/553 CHMIELIŃSKA MARIA REGINA
IPN BU 002086/1693 CHMIELIŃSKA MARIA REGINA
IPN BU 0806/2217 CHMIELIŃSKA MARIANNA
IPN BU 645/162 CHMIELIŃSKI ADAM
IPN BU 01133/717 CHMIELIŃSKI CZESŁAW
IPN BU 0912/71 CHMIELIŃSKI DOMINIK
IPN BU 0912/1666 CHMIELIŃSKI JAN
IPN BU 0958/376 CHMIELIŃSKI JAN
IPN BU 0194/2619 CHMIELIŃSKI LEON
IPN BU 0242/1097 CHMIELIŃSKI MAREK MARIAN
IPN BU 0958/374 CHMIELIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 00945/5 CHMIELIŃSKI WOJCIECH
IPN 00 1043/2550 CHMIELNICKA BŁAŻEJ MARIA
IPN BU 00249/251 CHMIELNICKA MARIA
IPN BU 001121/874 CHMIELNICKA MARIA
IPN BU 698/431 CHMIELNICKA ZOFIA
IPN BU 0993/1511 CHMIELNICKI HENRYK
IPN BU 0855/3076 CHMIELNICKI JAN
IPN BU 01000/246 CHMIELNICKI STEFAN
IPN BU 01137/11 CHMIELNICKI SZYMON
IPN BU 0193/351 CHMIELNIK JAN PAWEŁ
IPN BU 01013/321 CHMIELOWA ZOFIA
IPN BU 00966/1353 CHMIELOWIEC FELIKS WIESŁAW
IPN BU 0772/2376 CHMIELOWIEC HALINA
IPN BU 636/1802 CHMIELOWIEC HENRYK
IPN BU 636/1802 CHMIELOWIEC HENRYK
IPN BU 0968/175 CHMIELOWIEC JANUSZ
IPN BU 0604/754 CHMIELOWIEC LUDWIK ADAM
IPN BU 00200/834 CHMIELOWIEC LUDWIK ADAM
IPN BU 001102/357 CHMIELOWIEC LUDWIK ADAM
IPN BU 0901/613 CHMIELOWIEC MONIKA MARIA
IPN BU 0193/6402 CHMIELOWIEC STANISŁAW
IPN BU PF 71/37 CHMIELOWIEC ZBIGNIEW
IPN BU 00966/1643 CHMIELOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 644/959 CHMIELOWSKI STANISŁAW
IPN 00 1052/17 CHMIELOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 01674/47 CHMIST JÓZEF
IPN BU 0242/1060 CHMIST RYSZARD
IPN BU 0772/2377 CHMURA (BUTRYN) ANNA
IPN BU 00273/192 CHMURA ALEKSANDER
IPN BU 001121/393 CHMURA ANDRZEJ
IPN BU 0772/2378 CHMURA ELŻBIETA
IPN BU 686/561 CHMURA HENRYKA
IPN BU 01133/718 CHMURA IRENA
IPN BU 0604/125 CHMURA JAN
IPN BU 644/960 CHMURA JAN
IPN 00 1043/3991 CHMURA JAN
IPN BU 0993/293 CHMURA JANINA
IPN BU 0193/1547 CHMURA JÓZEF
IPN BU 00244/176 CHMURA JÓZEF
IPN BU 00415/2 CHMURA JÓZEF
IPN BU 001164/78 Chmura Leonard
IPN BU 0290/79 CHMURA LUCYNA
IPN BU 00415/143 CHMURA MAREK
IPN BU 685/247 Chmura Marian
IPN BU 686/560 CHMURA STANISŁAW
IPN BU 693/829 CHMURA STANISŁAW
IPN BU 001198/3857 CHMURA STANISŁAW
IPN BU 002086/91 CHMURA STANISŁAW
IPN BU 0193/1548 CHMURA WACŁAW
IPN BU 0193/8255 CHMURA WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/352 CHMURCZYK KAROL
IPN BU 0866/103 CHMURCZYŃSKI WOJCIECH
IPN BU 001089/396 CHMURSKI ANDRZEJ
IPN BU 00323/54 CHMURSKI AUGUST
IPN BU 0591/81 CHMURSKI AUGUST
IPN BU 0193/6190 CHMURSKI JÓZEF
IPN BU 0881/140 CHMURZYŃSKA / PIÓRKO / SOCHA BARBARA
IPN BU 649/217 CHMURZYŃSKA MAŁGORZATA
IPN BU 093/59 CHMURZYŃSKA ZENONA
IPN BU 01013/194 CHMURZYŃSKI JANUSZ
IPN BU 02063/16 CHMURZYŃSKI JÓZEF
IPN BU 698/432 CHMURZYŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 644/961 CHMURZYŃSKI STANISŁAW
IPN BU 00163/5 CHMURZYŃSKI TADEUSZ
IPN BU 00234 p.213 CHMURZYŃSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 00334/757 CHMURZYŃSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 001134/3833 CHMURZYŃSKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 0193/1549 CHMURZYŃSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0604/1035 CHMYLAK JAROSŁAW
IPN BU 00635/30 CHOBRZYŃSKI JAN
IPN BU 0242/2348 CHOCHA LUDWIKA
IPN BU 0772/64 CHOCHLEWICZ JERZY
IPN BU 0872/149 CHOCHLEWICZ ROMAN
IPN BU 0872/148 CHOCHLEWICZ WŁADYSŁAW
IPN BU 0772/57 CHOCHMAN ZOFIA
IPN BU 683/1721 CHOCHOLSKA BARBARA
IPN BU 0911/175 CHOCHOLSKI BOLESŁAW
IPN BU 0604/1375 CHOCHOROWSKI ALEKSANDER
IPN BU 00945/989 CHOCHOROWSKI EUGENIUSZ
IPN BU 00277/1115 CHOCHOWSKI SŁAWOMIR
IPN BU 001121/3291 CHOCHOWSKI SŁAWOMIR
IPN BU 645/1451 CHOCIANOWSKA WIKTORIA
IPN BU 0287/188 CHOCIEJ TERESA
IPN BU 0806/3009 CHOCIMSKA KRYSTYNA
IPN BU 01175/3 CHOCIMSKI TADEUSZ
IPN BU 644/82 CHOCIŃSKI ZBIGNIEW
IPN BU 1161/176 CHOCISZEWSKA AMIRIAN GRAŻYNA
IPN BU 645/177 CHOCISZEWSKA JÓZEFA
IPN BU 0218/435 CHOCISZEWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0967/232 CHOCISZEWSKI MIROSŁAW
IPN BU 0242/1848 CHOCISZEWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0218/491 CHOCISZEWSKI ZYGMUNT
IPN BU 01013/274 CHOCIWSKI JERZY
IPN BU 698/433 CHOCYK FELIKS
IPN BU 0218/2659 CHOCYK ROMAN
IPN BU 002081/112 CHOCYK ROMAN
IPN BU 002085/128 CHOCYK ROMAN
IPN BU 00612/2779 CHODA TOMASZ
IPN BU 001198/6011 CHODA TOMASZ
IPN BU 00744/1133 CHODACKI LUCJAN
IPN BU 001134/2111 CHODACKI LUCJAN
IPN BU 01133/719 CHODACKI STANISŁAW
IPN BU 001102/1942 CHODACZEK VEL NICZUPURK JÓZEF STEFAN
IPN BU 0772/3887 CHODAK (KAROLIK) MIECZYSŁAWA HELENA
IPN BU PF 900/28 CHODAK ANNA
IPN 00 1043/1515 CHODAK JANUSZ ANDRZEJ
IPN BU 0833/573 CHODAK KAZIMIERZ
IPN BU 0218/1051 CHODAK MARIA
IPN BU 0833/694 CHODAK MARIA
IPN BU 001198/1483 CHODAK ZBIGIEW
IPN BU 00611/1078 CHODAK ZBIGNIEW
IPN BU 698/434 CHODAKOWSKA WANDA
IPN 00 1043/1992 CHODAKOWSKA WANDA MARIA
IPN BU 0193/9010 CHODAKOWSKI ANATOL
IPN BU 710/314 CHODAKOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 0958/225 CHODAKOWSKI HENRYK
IPN BU 748/243 CHODAKOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0604/1894 CHODAKOWSKI PIOTR
IPN 00 1052/267 CHODANIONEK LEON
IPN BU 0193/353 CHODANIONEK STANISŁAW
IPN BU 00200/15 CHODAQNIONEK LEON
IPN BU 634/2 CHODAS LEOKADIA
IPN BU 0872/144 CHODASIEWICZ JAN
IPN BU 0193/8697 CHODASIEWICZ WILHELM
IPN BU 698/435 CHODECKA JADWIGA
IPN BU 002086/647 CHODECKA JANINA STANISŁAWA
IPN BU 01250/84 CHODKIEWICZ HENRYK
IPN BU 01248/36 CHODKIEWICZ JANINA
IPN 00 1043/1013 CHODKIEWICZ JERZY EUGENIUSZ
IPN BU 00945/396 CHODKIEWICZ LEON
IPN BU 0951/1741 CHODKIEWICZ MARIAN
IPN BU 002082/694 CHODKIEWICZ MARIAN
IPN BU 002086/2043 CHODKIEWICZ MARIAN
IPN BU 0193/7341 CHODKIEWICZ PAWEŁ
IPN BU 00244/57 CHODKIEWICZ STANISŁAW
IPN BU 00945/2061 CHODKIEWICZ TADEUSZ – STEFAN
IPN BU 0854/1243 CHODKIEWICZ ZDZISŁAW
IPN BU 0193/7660 CHODKIEWICZ ZENON
IPN BU 01013/214 CHODKIEWICZ ZYGMUNT
IPN BU 0242/1326 CHODKOWSKA ELŻBIETA
IPN BU 0964/14 CHODKOWSKA FELIKSA
IPN BU 0958/273 CHODKOWSKA HONORATA
IPN BU 0958/378 CHODKOWSKA MARIA
IPN BU 0958/379 CHODKOWSKI FRANCISZEK
IPN BU 00750/31 CHODKOWSKI ROMUALD
IPN BU 001164/362 Chodkowski Romuald
IPN BU 00244/56 CHODKOWSKI STEFAN
IPN BU 02063/49 CHODNICKA DANUTA
IPN BU 1161/134 CHODNICKA DANUTA
IPN BU 001198/4070 CHODNICKI ZYGMUNT
IPN BU 001198/197 CHODNIEWICZ ANTONI
IPN BU 00334/52 CHODNIEWICZ STANISŁAW
IPN BU 0854/1346 CHODNIEWICZ STANISŁW
IPN BU 698/436 CHODOŃ STANISŁAW
IPN BU 00415/144 CHODOR MAREK
IPN BU 00612/1982 CHODOREK CECYLIA
IPN BU 001198/5001 CHODOREK CECYLIA
IPN 00 1043/1593 CHODOREK KAZIMIERZ
IPN BU 00415/111 CHODOREK MARIAN
IPN BU 00611/966 CHODOREK STEFAN
IPN BU 00945/1554 CHODOROWICZ – BURSZTYN JÓZEF – JERZY – LEJB
IPN BU 00168/114 CHODOROWICZ JÓZEF
IPN BU 0894/16 CHODOROWSKA KOSIŃSKA HONORATA
IPN BU 696/1346 CHODOROWSKI ADOLF
IPN BU 00225/11 CHODOROWSKI JERZY
IPN BU 0891/360 CHODOROWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0779/6 CHODOROWSKI MAREK
IPN BU 0833/109 CHODOROWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 001134/2818 CHODORSKA SKROBISZ NATALIA JADWIGA
IPN BU 00334/121 CHODORSKA-SKROBISZ NATALIA
IPN BU 001121/15 CHODORSKI JERZY
IPN BU 0242/2604 CHODORSKI RYSZARD
IPN BU 00257/396 CHODORSKI STEFAN
IPN BU 001102/1463 CHODORSKI STEFAN
IPN BU 093/58 CHODOSZ JULIA
IPN BU 0193/354 CHODOWICZ TADEUSZ
IPN BU 00966/1644 CHODOWIEC JANUSZ
IPN BU 001075/140 CHODOWIEC ZBIGNIEW
IPN 00 1043/2312 CHODOWIEC ZDZISŁAW
IPN BU 01133/724 CHODOWSKI JAN
IPN BU 00612/2008 CHODÓR ALFRED
IPN BU 001198/5025 CHODÓR ALFRED
IPN BU 696/1347 CHODUN MARIAN
IPN BU 0912/321 CHODUP ANTONI
IPN BU 001198/589 CHODURSKI HENRYK
IPN BU 00399/281 CHODURSKI MICHAŁ
IPN BU 001134/4613 CHODURSKI MICHAŁ ANDRZEJ
IPN BU 00611/1498 CHODURSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/5790 CHODURSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/1202 CHODURSKI STANISŁAW
IPN BU 644/962 CHODYCZKO WIESŁAW
IPN BU 0993/534 CHODYKA MARZENA
IPN BU 0290/100 CHODYNA EUGENIUSZ
IPN BU 01133/725 CHODYNA JÓZEF
IPN BU 0193/355 CHODYŃSKA WANDA TERESA
IPN BU 980/187 CHODYRA ANDRZEJ
IPN BU 0855/3457 CHODYRA FRANCISZEK
IPN BU 645/146 CHODYRA HENRYK
IPN BU 0872/145 CHODYRA JAN
IPN BU 01279/7 CHODYRA MAREK
IPN BU 645/152 CHODYRA MARIAN
IPN BU 0901/733 CHODYRA NOWAK URSZULA
IPN BU 698/437 CHODYRA TADEUSZ
IPN BU 01079/329 CHODYRA TOMASZ
IPN BU 0872/146 CHODYRA WŁADYSŁAW
IPN BU 0806/3205 CHODZEŃ JACEK
IPN BU 0194/1060 CHODZEWICZ BARBARA
IPN BU 001198/274 CHODZICKI JÓZEF
IPN BU 645/172 CHODZIŃSKI TADEUSZ
IPN 00 1043/3509 CHODZISŁAWSKI NIEROB JÓZEF LUDWIK
IPN 00 1052/474 CHODKO WŁODZIMIERZ JERZY
IPN BU 00328/66 CHOIM LEOKADIA
IPN BU 001134/754 CHOIM LEOKADIA
IPN BU 0193/1551 CHOINA JAN KWIATKOWSKI (KOŁACKI HENRYK)
IPN BU 0777/16 CHOINA KAZIMIERZ
IPN BU 0872/22 CHOINKA MARIAN
IPN BU 0290/80 CHOIŃSKA ALICJA
IPN BU 0290/81 CHOIŃSKA IZABELA
IPN BU 0993/520 CHOIŃSKA MIROSŁAWA
IPN BU 644/963 CHOIŃSKI BRONISŁAW
IPN BU 01133/726 CHOIŃSKI EUGNIUSZ
IPN BU 00249/677 CHOIŃSKI MARIAN
IPN BU 001121/1321 CHOIŃSKI MARIAN
IPN BU 0854/1058 CHOIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0854/848 CHOIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 980/185 CHOIŃSKI WACŁAW
IPN BU 0591/82 CHOIŃSKI WITOLD
IPN BU 001198/2068 CHOIŃSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0902/254 CHOIS (HOIS) FRANCISZEK
IPN BU 001089/102 CHOJA JANINA
IPN BU 0993/81 CHOJAK ANNA
IPN BU 0290/84 CHOJAK HENRYK
IPN BU 0307/135 CHOJAK MARIANNA
IPN BU 00277/989 CHOJANCKI ANDRZEJ
IPN BU 0604/1732 CHOJARA TADEUSZ
IPN BU 00283/1005 CHOJDA JANUSZ
IPN BU 00768/684 CHOJDA JANUSZ
IPN BU 01133/727 CHOJDA JÓZEF
IPN BU 0772/2380 CHOJECKA (GODOWSKA) STANISŁAWA
IPN BU 0901/1600 CHOJECKA BARBARA ŁUKASIUK
IPN BU 0942/300 CHOJECKA CZESŁAW
IPN BU 0218/3006 CHOJECKA ELEONORA
IPN BU 0607/87 CHOJECKA HANNA
IPN BU 00966/1054 CHOJECKA JADWIGA KRYSTYNA
IPN BU 01581/6 CHOJECKA JANINA
IPN BU 093/46 CHOJECKA KRYSTYNA
IPN BU 0951/569 CHOJECKA MARIA
IPN BU 0855/1441 CHOJECKA ZOFIA
IPN BU 01013/249 CHOJECKI ALEKSANDER
IPN BU 0958/424 CHOJECKI BOLESŁAW
IPN BU 0305/106 CHOJECKI CEZARY
IPN BU 00966/1172 CHOJECKI EMIL BOGDAN
IPN BU 0772/58 CHOJECKI EUGENIUSZ
IPN BU 748/430 CHOJECKI FELIKS
IPN BU PF 109/113 CHOJECKI GRZEGORZ
IPN 00 1043/611 CHOJECKI HIPOLIT
IPN BU 0855/3458 CHOJECKI IGNACY
IPN BU 00328/1484 CHOJECKI JANUSZ
IPN BU 001134/2440 CHOJECKI JANUSZ
IPN BU 00966/852 CHOJECKI JERZY
IPN BU 00244/57 CHOJECKI MAKSYMILIAN
IPN BU 00744/444 CHOJECKI MARIAN
IPN BU 001121/4080 CHOJECKI MARIAN
IPN BU 00328/863 CHOJECKI MIROSŁAW
IPN BU 001134/1719 CHOJECKI MIROSŁAW JERZY
IPN BU 001075/246 CHOJECKI PAWEŁ
IPN BU 00448/285 CHOJECKI SŁAWOMIR
IPN BU 001134/5256 CHOJECKI SŁAWOMIR
IPN BU 0218/1142 CHOJECKI STANISŁAW
IPN BU 0872/147 CHOJECKI TADEUSZ
IPN BU 01000/2173 CHOJECKI TADEUSZ
IPN BU 0242/636 CHOJECKI TOMASZ
IPN BU 0988/1260 CHOJECKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/356 CHOJECKI ZDZISŁAW
IPN BU 00966/1349 CHOJECKIA MARIANNA
IPN BU 02042/740 CHOJĘTA DANUTA
IPN BU 00966/1435 CHOJĘTA FELIKS
IPN BU 0993/1533 CHOJKA ALICJA
IPN BU 1187/17 CHOJKO KRYSTYNA
IPN BU 01703/108 CHOJNA FRANCISZEK
IPN BU 0855/3459 CHOJNA JANINA GRENDA
IPN BU 0218/1032 CHOJNA JERZY
IPN BU 0193/9097 CHOJNA KAZIMIERZ
IPN BU 0993/1039 CHOJNA STANISŁAW
IPN BU 00945/76 CHOJNACKA – KURAS MARIA DANUTA
IPN BU 0993/1540 CHOJNACKA (BACIŃSKA) CELINA
IPN BU 0772/2381 CHOJNACKA (WĘGIERSKA) GENOWEFA
IPN BU 0806/1449 CHOJNACKA ALEKSANDRA
IPN BU 645/1452 CHOJNACKA ALICJA
IPN BU 645/147 CHOJNACKA ALINA
IPN BU 0806/734 CHOJNACKA ANNA
IPN BU 0892/419 CHOJNACKA ANTONINA
IPN BU 0901/182 CHOJNACKA BARBARA EDWARDA CHWASTOWSKA
IPN BU 52/125 CHOJNACKA BOGUSŁAWA
IPN BU 0853/281 CHOJNACKA DOROTA
IPN BU 00612/4257 CHOJNACKA DOROTA
IPN BU 001198/6994 CHOJNACKA DOROTA
IPN BU 0193/1552 CHOJNACKA ELŻBIETA
IPN BU 693/1434 CHOJNACKA ELŻBIETA
IPN BU 093/66 CHOJNACKA FELICJA
IPN BU 0772/925 CHOJNACKA GENOWEFA
IPN BU 0912/2405 CHOJNACKA HALINA
IPN BU 0772/676 CHOJNACKA HALINA
IPN BU 696/1188 CHOJNACKA HALINA
IPN BU 0772/2382 CHOJNACKA HELENA
IPN BU 0772/59 CHOJNACKA HENRYKA
IPN BU 0866/104 CHOJNACKA IRENA
IPN BU 0993/1528 CHOJNACKA IRENA
IPN BU 01250/85 CHOJNACKA IRENA
IPN BU 0950/29 CHOJNACKA IRENA ELŻBIETA
IPN BU 0901/2208 CHOJNACKA IZABELA
IPN BU 01000/1540 CHOJNACKA IZABELA
IPN BU 0901/345 CHOJNACKA JADWIGA
IPN BU 0806/2526 CHOJNACKA JADWIGA
IPN BU 0833/572 CHOJNACKA JADWIGA
IPN BU 748/15 CHOJNACKA JANINA
IPN BU 00283/2304 CHOJNACKA JOLANTA
IPN BU 0891/497 CHOJNACKA JÓZEFA
IPN BU 0772/926 CHOJNACKA JÓZEFA
IPN BU 0772/2384 CHOJNACKA KATARZYNA
IPN BU 0772/927 CHOJNACKA KATARZYNA
IPN BU 636/1801 CHOJNACKA KAZIMIERA
IPN BU 636/1802 CHOJNACKA KAZIMIERA
IPN BU 01256/28 CHOJNACKA KRYSTYNA
IPN BU 0993/528 CHOJNACKA MONIKA
IPN BU 01256/29 CHOJNACKA RENATA
IPN BU 00611/1864 CHOJNACKA TEOFILA
IPN BU 001198/3358 CHOJNACKA TEOFILA
IPN BU 0866/105 CHOJNACKA TOMIRA
IPN BU 0911/181 CHOJNACKA WANDA
IPN BU 0772/2383 CHOJNACKA ZOFIA
IPN BU 0806/724 CHOJNACKA ZOFIA
IPN BU 01000/2174 CHOJNACKA ZOFIA
IPN BU 698/438 CHOJNACKA ZOFIA
IPN BU 0242/1294 CHOJNACKA) HENCZKA MIROSŁAWA
IPN BU 0912/1656 CHOJNACKI ADAM
IPN BU 0967/182 CHOJNACKI ADAM
IPN BU 00277/1205 CHOJNACKI ADAM
IPN BU 001121/3371 CHOJNACKI ADAM TADEUSZ
IPN BU 0833/98 CHOJNACKI ALEKSANDER
IPN BU 001121/1115 CHOJNACKI ANDRZEJ
IPN BU 001121/3173 CHOJNACKI ANDRZEJ
IPN BU 0772/2385 CHOJNACKI ANTONI
IPN BU 0833/99 CHOJNACKI BOLESŁAW
IPN BU 0193/7601 CHOJNACKI CZESŁAW
IPN BU 093/41 CHOJNACKI DARIUSZ
IPN BU 52/137 CHOJNACKI DARIUSZ
IPN BU 02042/363 CHOJNACKI DARIUSZ
IPN BU 0591/83 CHOJNACKI DARIUSZ
IPN BU 0988/41 CHOJNACKI EDMUND
IPN BU 0193/1553 CHOJNACKI EDWARD
IPN BU 0872/82 CHOJNACKI EUGENIUSZ
IPN BU 0951/340 CHOJNACKI FRANCISZEK
IPN BU 644/965 CHOJNACKI FRANCISZEK
IPN BU 001198/4752 CHOJNACKI FRANCISZEK
IPN BU 0958/266 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 0988/42 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 0993/645 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 01000/2190 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 01000/651 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 644/964 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 698/439 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 00283/1112 CHOJNACKI HENRYK
IPN BU 0772/2386 CHOJNACKI IGNACY
IPN BU 0988/530 CHOJNACKI IGNACY
IPN BU 002153/4 CHOJNACKI JACEK ANDRZEJ
IPN BU 002152/35 CHOJNACKI JACEK ANDRZEJ
IPN BU 0912/322 CHOJNACKI JAN
IPN BU 0912/859 CHOJNACKI JAN
IPN BU 01000/264 CHOJNACKI JAN
IPN BU 0772/928 CHOJNACKI JAN
IPN BU 698/554 CHOJNACKI JAN
IPN BU 00612/3822 CHOJNACKI JAN
IPN BU 00448/166 CHOJNACKI JAN
IPN BU 001134/5129 CHOJNACKI JAN
IPN BU 00283/1544 CHOJNACKI JANUSZ
IPN BU 00283/240 CHOJNACKI JANUSZ
IPN BU 00768/167 CHOJNACKI JANUSZ
IPN BU 0777/17 CHOJNACKI JAROSŁAW
IPN BU 00689/27 CHOJNACKI JAROSŁAW
IPN BU 0193/6513 CHOJNACKI JERZY
IPN BU 01079/155 CHOJNACKI JERZY
IPN BU PF 2/42 CHOJNACKI JERZY
IPN 00 1052/85 CHOJNACKI JERZY
IPN BU 0891/361 CHOJNACKI JÓZEF
IPN BU 644/967 CHOJNACKI JÓZEF
IPN BU 644/968 CHOJNACKI JÓZEF
IPN BU 00611/255 CHOJNACKI JÓZEF
IPN BU 001198/599 CHOJNACKI JÓZEF
IPN BU 0604/925 CHOJNACKI JÓZEF BRUNON
IPN BU 0194/2482 CHOJNACKI KAZIMIERZ
IPN BU 0951/1598 CHOJNACKI KAZIMIERZ
IPN BU 01250/86 CHOJNACKI KAZIMIERZ
IPN BU 709/919 CHOJNACKI KAZIMIERZ
IPN BU 00191/78 CHOJNACKI KAZIMIERZ
IPN BU 001102/1873 CHOJNACKI KRZYSZTOF
IPN BU 00611/1374 CHOJNACKI LONGIN
IPN BU 001198/2451 CHOJNACKI LONGIN
IPN BU 00234 p.246 CHOJNACKI MARIAN
IPN BU 01000/1019 CHOJNACKI MARIAN
IPN BU 01013/66 CHOJNACKI MARIAN
IPN BU 644/969 CHOJNACKI MARIAN
IPN BU 0967/105 CHOJNACKI MIECZYSŁAW
IPN BU 01133/728 CHOJNACKI MIECZYSŁAW
IPN BU 01013/67 CHOJNACKI NARCYZ
IPN BU 0772/665 CHOJNACKI PAWEŁ
IPN BU 001164/54 Chojnacki Piotr
IPN BU 01000/2189 CHOJNACKI ROMAN
IPN BU 0854/1263 CHOJNACKI RYSZARD
IPN BU 00612/4903 CHOJNACKI RYSZARD
IPN BU 00966/207 CHOJNACKI RYSZARD
IPN BU 0193/357 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 0218/1596 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 0218/515 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 0833/113 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 0866/106 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 01013/34 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 01133/729 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 0591/84 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 644/83 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 693/519 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 698/440 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 698/441 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 706/739 CHOJNACKI STANISŁAW
IPN BU 0772/2387 CHOJNACKI STEFAN
IPN BU 0772/929 CHOJNACKI STEFAN
IPN BU 0912/323 CHOJNACKI TADEUSZ
IPN BU 0958/267 CHOJNACKI TADEUSZ
IPN BU 0854/1081 CHOJNACKI TADEUSZ
IPN BU 0866/1392 CHOJNACKI TADEUSZ
IPN BU 01000/2188 CHOJNACKI TADEUSZ
IPN BU 001198/237 CHOJNACKI TADEUSZ
IPN BU 00277/277 CHOJNACKI TOMASZ
IPN BU 001121/2501 CHOJNACKI TOMASZ WŁODZIMIERZ
IPN BU 0891/494 CHOJNACKI TYTUS
IPN BU 644/970 CHOJNACKI TYTUS
IPN BU 093/54 CHOJNACKI WACŁAW
IPN BU 645/1699 CHOJNACKI WACŁAW
IPN BU 0891/362 CHOJNACKI WALENTY
IPN BU 0912/324 CHOJNACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0218/891 CHOJNACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0772/930 CHOJNACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 01133/730 CHOJNACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 698/442 CHOJNACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 698/443 CHOJNACKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0911/722 CHOJNACKI WŁODZIMIERZ
IPN BU 00744/851 CHOJNACKI WOJCIECH
IPN BU 001134/519 CHOJNACKI WOJCIECH
IPN BU 0891/420 CHOJNACKI ZDZISŁAW
IPN BU 0892/223 CHOJNACKI ZDZISŁAW
IPN BU 00966/374 CHOJNACKI ZDZISŁAW
IPN BU 644/971 CHOJNACKI ZYGMUNT
IPN BU 0772/2379 CHOJNCKA (STRÓŻYŃSKA) ANNA
IPN BU 0218/2298 CHOJNIARZ LECH
IPN BU 52/130 CHOJNIARZ STANISŁAW
IPN BU 0218/3550 CHOJNIARZ WŁADYSŁAW
IPN BU 644/966 CHOJNICKI JAN
IPN BU 0242/1207 CHOJNICKI STEFAN
IPN BU 00225/14 CHOJNICKI TADEUSZ
IPN BU 00945/2378 CHOJNICKI TADEUSZ
IPN BU 001121/22 CHOJNICKI TADEUSZ
IPN BU 01133/815 CHOJNOWSKA DANUTA
IPN 00 1043/1649 CHOJNOWSKA GABRIELA KAZIMIERA
IPN BU 698/444 CHOJNOWSKA MIROSŁAWA
IPN BU 645/176 CHOJNOWSKA WANDA
IPN BU 709/768 CHOJNOWSKA-KSZCZOT JADWIGA
IPN BU 00249/420 CHOJNOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 002086/1849 CHOJNOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 001121/1046 CHOJNOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 0242/728 CHOJNOWSKI BENON
IPN BU 00168/144 CHOJNOWSKI BOGDAN
IPN BU 00945/1621 CHOJNOWSKI BOGDAN – JAN
IPN BU 01270/6 CHOJNOWSKI BOGUSŁAW
IPN BU 01133/731 CHOJNOWSKI BOLESŁAW
IPN BU 0911/7 CHOJNOWSKI EDWARD
IPN BU 649/94 CHOJNOWSKI EDWARD
IPN BU 0911/168 CHOJNOWSKI FRANCISZEK
IPN BU 0911/8 CHOJNOWSKI HENRYK
IPN BU 0988/43 CHOJNOWSKI HENRYK
IPN BU 00750/138 CHOJNOWSKI JAN
IPN BU 0218/1733 CHOJNOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001198/4022 CHOJNOWSKI LESZEK
IPN BU 00945/679 CHOJNOWSKI LESZEK – JAN
IPN BU 001134/4412 CHOJNOWSKI LESZEK ANDRZEJ
IPN BU 0911/169 CHOJNOWSKI MARIAN
IPN BU 00275/90 CHOJNOWSKI PAWEŁ
IPN BU 001121/4229 CHOJNOWSKI PAWEŁ
IPN BU 00257/268 CHOJNOWSKI PIOTR
IPN BU 001102/1335 CHOJNOWSKI PIOTR
IPN BU 644/972 CHOJNOWSKI RYSZARD
IPN BU 0892/107 CHOJNOWSKI STANISŁAW
IPN BU 0833/692 CHOJNOWSKI TEODOR
IPN BU 01000/2187 CHOJNOWSKI WACŁAW
IPN BU 0218/1270 CHOJNOWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0772/931 CHOLAWSKA ANNA
IPN BU 0193/1555 CHOLEWA (CHOLEWIANKA) WŁADYSŁAWA
IPN BU 001198/943 CHOLEWA ADAM
IPN BU 00273/194 CHOLEWA ADOLF
IPN BU 0772/932 CHOLEWA ANNA
IPN 00 1052/845 CHOLEWA BOŻENA
IPN BU 0193/1554 CHOLEWA EDWARD
IPN BU 0806/2690 CHOLEWA GRAŻYNA
IPN BU 698/445 CHOLEWA HENRYK
IPN BU 01133/732 CHOLEWA JAN
IPN BU 0772/933 CHOLEWA JERZY
IPN BU 0892/136 CHOLEWA JÓZEF
IPN BU 00612/2960 CHOLEWA JÓZEF
IPN BU 001198/6127 CHOLEWA JÓZEF
IPN BU 01050/1454 CHOLEWA MARIA
IPN BU 01133/733 CHOLEWA MARIAN
IPN BU 644/973 CHOLEWA MARIAN
IPN BU 00945/1838 CHOLEWA MIECZYSŁAW
IPN BU 01434/152 CHOLEWA MIECZYSŁAW
IPN BU 1187/26 CHOLEWA MIROSŁAW
IPN BU 01000/2175 CHOLEWA PIOTR
IPN BU 00283/567 CHOLEWA RYSZARD
IPN BU 698/446 CHOLEWA TEOFIL
IPN BU 0892/532 CHOLEWA ZYGMUNT
IPN BU 0218/434 CHOLEWCZYŃSKA FRANCISZKA
IPN BU 748/509 CHOLEWICKA ANNA
IPN BU 0242/2998 CHOLEWIŃSKA (JASTRZĘBSKA) ANNA
IPN BU 00612/2138 CHOLEWIŃSKA ANNA
IPN BU 001198/5147 CHOLEWIŃSKA ANNA
IPN BU 00283/2169 CHOLEWIŃSKA BARBARA
IPN BU 00283/2369 CHOLEWIŃSKA GRAŻYNA
IPN BU 698/555 CHOLEWIŃSKA ZUZANNA
IPN BU 00191/722 CHOLEWIŃSKI – CHOLEWA TADEUSZ
IPN BU 00328/1201 CHOLEWIŃSKI ALFRED
IPN BU 001134/2089 CHOLEWIŃSKI ALFRED
IPN BU 0891/495 CHOLEWIŃSKI ANTONI
IPN BU 698/447 CHOLEWIŃSKI BRONISŁAW
IPN BU 00611/1326 CHOLEWIŃSKI JAN
IPN BU 001198/2339 CHOLEWIŃSKI JAN
IPN BU 001164/156 Cholewiński Józef
IPN BU 698/448 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/194 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 001121/3426 CHOLEWIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 0772/2388 CHOLEWIŃSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0901/1912 CHOLEWIŃSKI ZYGMUNT
IPN 00 1052/226 CHOLEWIŃSKI-CHOLEWA TADEUSZ
IPN BU 0806/2295 CHOLEWKA EUGENIA
IPN BU 0864/272 CHOLEWKA JERZY
IPN BU 001065/2 CHOLEWKA JÓZEFA
IPN BU 00448/87 CHOLEWKA MAREK
IPN BU 001134/5046 CHOLEWKA MAREK
IPN BU 093/57 CHOLEWKA STEFANIA
IPN BU 00688/84 CHOLEWKA WOJCIECH
IPN BU 698/449 CHOLEWSKA ANTONINA
IPN BU 0772/934 CHOLEWSKI ANTONI
IPN BU 0951/237 CHOLEWSKI BOGDAN
IPN BU PF 837/15 CHOLEWSKI ROBERT
IPN BU 00750/367 CHOLEWSKI TADEUSZ
IPN BU 00751/54 CHOLMA DARIUSZ
IPN BU 001102/1538 CHOLMA MARIUSZ
IPN BU 0218/2787 CHOŁA KAZIMIERZ
IPN BU 00945/877 CHOŁAJ HENRYK
IPN BU 00200/675 CHOŁODECKI TADEUSZ
IPN BU 001102/127 CHOŁODECKI TADEUSZ
IPN BU 00612/3991 CHOŁOTA ADAM
IPN BU 001198/6786 CHOŁOTA ADAM
IPN BU 0242/486 CHOŁOWNIA (MAKOWSKA) TERESA
IPN BU 00283/2160 CHOŁOWNIA SEWERYN
IPN BU 0912/326 CHOŁUJ JAN
IPN BU 00415/204 CHOŁUJ JANUSZ
IPN BU 00611/1656 CHOŁUJ LUCJAN
IPN BU 001198/3023 CHOŁUJ LUCJAN
IPN BU 00328/1227 CHOŁUJ MAREK
IPN BU 001134/2129 CHOŁUJ MAREK JERZY
IPN BU 0880/7 CHOŁUJ ZBIGNIEW
IPN BU 00283/821 CHOŁUJ ZBIGNIEW
IPN BU 00768/573 CHOŁUJ ZBIGNIEW
IPN BU 636/1822 CHOŁYS CHAŁYS IRENA
IPN BU 636/1824 CHOŁYS IRENA
IPN BU 00277/1398 CHOMA EUGENIUSZ
IPN BU 001121/3546 CHOMA EUGENIUSZ JAROSŁAW
IPN BU 01000/2176 CHOMA HENRYK
IPN BU 0604/93 CHOMA MARIAN
IPN BU 00283/2562 CHOMA MARIANNA
IPN BU 698/571 CHOMA MIECZYSŁAW
IPN BU 00334/182 CHOMAŃSKA ZENAIDA
IPN BU 001134/2921 Chomańska Zenaida
IPN BU 748/16 CHOMBAKOW ZBIGNIEW
IPN BU 00334/643 CHOMCZYK BARBARA IRENA
IPN BU 001134/3564 CHOMCZYK BARBARA IRENA
IPN BU 01079/34 CHOMCZYK TOMASZ
IPN BU 0193/9098 CHOMCZYK WIKTOR
IPN 00 1043/542 CHOMENIUK JANUSZ
IPN BU 00945/566 CHOMENTOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00232/249 CHOMENTOWSKI TADEUSZ
IPN BU 00169/12 CHOMENTOWSKI WITOLD
IPN BU 0242/2488 CHOMĘTOWSKI JÓZEF
IPN BU 698/556 CHOMIAK APOLONIA
IPN BU 0772/2389 CHOMICKA CZESŁAWA
IPN BU 0993/1531 CHOMICKA MARIA
IPN BU 001089/106 CHOMICKA MARIANNA
IPN BU 0193/1556 CHOMICKI DYMITR
IPN BU 00244/57 CHOMICKI DYMITR
IPN BU 00244/176 CHOMICKI WIESŁAW
IPN BU 0854/821 CHOMICZ ALEKSY
IPN BU 0942/181 CHOMICZ BOLESŁAW
IPN BU 645/134 CHOMICZ JAROMIR
IPN BU 0866/107 CHOMICZ MARIA
IPN BU 0806/1981 CHOMICZ STANISŁAWA
IPN BU 01000/1186 CHOMICZ SZESZUŁA ZOFIA
IPN BU PF 498/26 CHOMICZEWSKA MARIANNA
IPN BU 0901/1056 CHOMIENIEC-DANIELEWSKA ELŻBIETA
IPN BU 00234 p.241 CHOMIK JAN
IPN BU 0193/358 CHOMIN STEFAN
IPN BU 00277/978 CHOMIŃSKI JERZY
IPN BU 001121/3163 CHOMIŃSKI JERZY
IPN BU 01250/87 CHOMIŃSKI JÓZEF
IPN BU 00768/324 CHOMIRSKI ANDRZEJ
IPN BU 0604/41 CHOMIUK CZESŁAW
IPN BU 0893/28 CHOMIUK JERZY
IPN BU 0242/3093 CHOMKA (KONIECEK) MARIANNA
IPN BU 00200/1459 CHOMKA HANNA
IPN BU 001102/1060 CHOMKA HANNA
IPN BU 002082/572 CHOMKA STANISŁAW
IPN BU 002086/1740 CHOMKA STANISŁAW
IPN BU 02042/35 CHOMKA TADEUSZ
IPN BU 0806/2832 CHOMONTOWSKA HELENA
IPN BU 649/11 CHOMONTOWSKI EDWARD
IPN BU 0193/8165 CHOMONTOWSKI STANISŁAW
IPN BU 00234 p.208 CHOMONTOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 0957/462 CHOMOT BOLESŁAW
IPN BU 01133/734 CHOMSKI LUCJAN
IPN BU 00399/214 CHOMUNTOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 001198/156 CHONZATKO JÓZEF
IPN BU 00328/692 CHOŃSKA BARBARA
IPN BU 001134/1521 CHOŃSKA BARBARA JADWIGA
IPN BU 698/557 CHORAB JOANNA
IPN BU 00415/79 CHORAB RYSZARD
IPN BU 0193/8214 CHORABIK TADEUSZ
IPN BU PF 84/158 CHORĄŻAK IRENA
IPN BU 00232/128 CHORĄŻAK MARIAN
IPN BU 001164/208 Choršżak Marian
IPN BU 0958/425 CHORĄŻEWICZ STANISŁAWA
IPN BU 0193/1557 CHORĄŻKIEWICZ CZESŁAW
IPN 00 1043/654 CHORĄŻUK BOHDAN
IPN BU 00232/143 CHORĄŻY JAN
IPN BU 00966/1859 CHORĄŻY NORBERT
IPN BU 645/161 CHORĄŻYCZEWSKI HENRYK
IPN BU 001075/148 CHOREK KAZIMIERZ
IPN BU 01133/735 CHORĘBAŁA MARIA
IPN BU 644/974 CHORĘBAŁA STANISŁAW
IPN BU 00277/376 CHORKO JANUSZ JÓZEF
IPN BU 001121/2595 CHORKO JANUSZ JÓZEF
IPN BU 02042/951 CHORKO KRZYSZTOF
IPN BU 00244/170 CHORKO MICHAŁ
IPN BU 644/975 CHOROBIŃSKI ANTONI
IPN BU 00945/1443 CHOROLEWSKI STANISŁAW
IPN BU 0855/3190 CHOROMAŃSKA JANINA
IPN BU 00275/320 CHOROMAŃSKI ALEKSANDER
IPN BU 001134/175 CHOROMAŃSKI ALEKSANDER BOGUSŁAW
IPN BU 00966/1631 CHOROMAŃSKI CZESŁAW
IPN BU 0958/426 CHOROMAŃSKI EDWARD
IPN BU 0958/427 CHOROMAŃSKI EDWARD
IPN BU 0988/44 CHOROMAŃSKI EUGENIUSZ
IPN BU 0958/428 CHOROMAŃSKI HERONIM
IPN BU 0901/2029 CHOROMAŃSKI JAN
IPN BU 0958/982 CHOROMAŃSKI JAN
IPN BU 00750/257 CHOROMAŃSKI LESZEK
IPN BU 001164/429 Choromański Leszek
IPN BU 0901/864 CHOROMAŃSKI MIROSŁAW
IPN BU 0958/466 CHOROMAŃSKI WACŁAW
IPN 00 1043/3409 CHOROMAŃSKI ZDZISŁAW CZESŁAW
IPN BU 0958/429 CHOROMAŃSKI ZYGMUNT
IPN BU 0194/1608 CHOROSIEWICZ HENRYK
IPN BU 0854/1200 CHOROSIEWICZ HENRYK
IPN BU 00170/812 CHOROSIŃSKI ANDRZEJ TOMASZ
IPN BU 00275/476 CHOROSIŃSKI ANDRZEJ TOMASZ
IPN 00 1043/878 CHOROSIŃSKI ANDRZEJ TOMASZ
IPN BU 001134/370 CHOROSIŃSKI ANDRZEJ TOMASZ
IPN 00 1043/1636 CHOROSZ EWA
IPN BU 0242/1671 CHOROSZ JERZY JAN
IPN BU 0193/359 CHOROSZCZUK KRYSTYNA
IPN BU 0855/3353 CHOROSZCZUK LEOKADIA
IPN BU 093/60 CHOROSZEWSKA ZOFIA
IPN BU 0958/430 CHOROSZEWSKI JÓZEF
IPN BU 0912/857 CHOROSZUCHA JAN
IPN BU 00611/626 CHOROΠANTONI
IPN BU 001198/1041 CHOROΠANTONI
IPN BU 0870/106 CHOROΠCECYLIA
IPN BU 00750/48 CHOROΠEDWARD
IPN BU 001164/373 Choroœ Edward
IPN BU 01250/88 CHOROΠFELIKS
IPN BU 0607/103 CHOROΠIRENA
IPN BU 00283/728 CHOROΠLECH
IPN BU 00612/1767 CHOROΠLECH
IPN BU 00768/515 CHOROΠLECH
IPN BU 001198/4873 CHOROΠLECH
IPN BU 0772/935 CHOROΠMARIA
IPN BU 644/976 CHOROŒ MIECZYSŁAW
IPN BU 00328/1564 CHOROŒ MIROSŁAW
IPN BU 001134/2552 CHOROŒ MIROSŁAW
IPN BU 0242/1137 CHOROŒ WIESŁAW
IPN BU 01013/29 CHOROŒ WŁADYSŁAW
IPN BU 00750/338 CHOROŒ WŁADYSŁAW
IPN BU 0855/2306 CHOROΠZYGMUNT
IPN BU 0866/108 CHORUS BRONISŁAWA
IPN BU 0988/963 CHORUŻY EUGENIUSZ
IPN BU 0772/2390 CHORYŃSKI MAKSYMILIAN
IPN BU 0772/2391 CHORZELA JANINA
IPN BU 0866/1231 CHORZELSKA ZDZISŁAWA
IPN BU 683/247 CHORZEMPA HALINA
IPN BU 644/977 CHORZEMPA ZYGMUNT
IPN BU 00244/57 CHORZEWSKI ARTUR
IPN BU 0218/3076 CHORZEWSKI JACEK
IPN BU 0892/110 CHORZEWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0242/1525 CHORZĘPA JÓZEF
IPN BU 094/5 CHORZYŃSKI NIKODEM
IPN BU 698/450 CHOSIA HENRYK
IPN BU 0287/334 CHOSZCZ DARIUSZ
IPN BU 0951/984 CHOSZCZ ZOFIA
IPN BU 0993/1539 CHOSZCZYK STANISŁAW
IPN BU 0951/1181 CHOSZCZYK WANDA
IPN BU 0591/85 CHOSZCZYK WŁADYSŁAW
IPN BU 01133/736 CHOTKOWSKA ZOFIA
IPN BU 0833/112 CHOTKOWSKI MARIAN
IPN BU 0864/120 CHOTKOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 1161/132 CHOTOMSKA HANNA
IPN BU 980/193 CHOTOMSKA MARIANNA
IPN BU 0772/936 CHOTOMSKI STANISŁAW
IPN BU 0870/49 CHOTOMSKI WINCENTY
IPN BU 0833/726 CHOTUMSKI BRONISŁAW
IPN BU 0988/45 CHOTYCKI TADEUSZ
IPN BU 00200/1165 CHOUJTEM JACQUES JOLIU
IPN BU 001102/765 CHOUJTEM JACQUES JOLIV
IPN BU 00945/1065 CHOWANIEC – SIENIAWSKI JERZY – STEFAN
IPN BU 0193/1558 CHOWANIEC STANISŁAW
IPN BU 698/451 CHOWANIEC STANISŁAW
IPN BU 0604/539 CHOWANIEC ZDZISŁAW
IPN BU 00244/119 CHOWANIEC ZDZISŁAW
IPN BU 00265/812 CHOWANIEC ZDZISŁAW
IPN BU 696/1346 CHOWICKA KAZIMIERA
IPN BU 002082/242 CHOYNOWSKI MAREK
IPN BU 002086/600 CHOYNOWSKI MAREK
IPN BU 0772/2392 CHRABAŁOWSKA (MARSZAŁEK) WACŁAWA
IPN BU 01013/30 CHRABAŁOWSKA ANNA
IPN BU 001134/4709 CHRABAŁOWSKI RADOSŁAW
IPN BU 00399/363 CHRABAŁOWSKI RADOSŁAW ANDRZEJ
IPN BU 00768/12 CHRABAŁOWSKI WALDEMAR
IPN BU 00612/3515 CHRABĄSZCZ ANDRZEJ
IPN BU 001198/6506 CHRABĄSZCZ ANDRZEJ
IPN BU 00283/1721 CHRABĄSZCZ DARIUSZ
IPN BU 00612/612 CHRABĄSZCZ GENOWEFA
IPN BU 001198/4338 CHRABĄSZCZ GENOWEFA
IPN BU 001198/2306 CHRABĄSZCZ IGNACY
IPN BU 00612/4098 CHRABĄSZCZ JAN
IPN BU 001198/6864 CHRABĄSZCZ JAN
IPN BU 01000/36 CHRABĄSZCZ LUDWIK
IPN BU 0912/533 CHRABĄSZCZ WŁADYSŁAW
IPN BU 00234 p.243 CHRABKOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU PF 109/114 CHRAMIEC ANDRZEJ
IPN BU 0854/902 CHRAMOW LUDOMIŁA
IPN BU 0193/6047 CHRANIUK WALERIAN
IPN BU 644/978 CHRAPEK BRONISŁAW
IPN BU 685/17 CHRAPEK TADEUSZ
IPN BU 00230 P. 139 CHRAPIŃSKI WOJCIECH
IPN 00 1043/153 CHRAPKIEWICZ-CHAPEVILLE CHAMPIN FRANCISZEK BRONISŁAW
IPN BU 0194/3643 CHRAPKOWSKA ALINA
IPN BU 01250/89 CHRAPKOWSKI JÓZEF
IPN BU 698/452 CHRAPKOWSKI LEON
IPN BU 0604/1099 CHRAPKOWSKI STANISŁAW
IPN BU 002082/561 CHRAPOWICKA-HAIDERER ANNA
IPN BU 002086/1721 CHRAPOWICKA-HAIDERER ANNA
IPN BU 0218/2708 CHRAPOWICKI TADEUSZ
IPN BU 649/220 CHRAPOWICZ LUCYNA
IPN BU 0910/48 CHRAPUN ALICJA
IPN BU 0194/2915 CHRAPUSTA WŁADYSŁAW
IPN BU 0604/1900 CHRASTINA MARIAN
IPN BU 00945/2041 CHRISTIANS – OLSZEWSKA – WOJCIECHOWSKA – KOŁACZKOWSKA
WANDA – MARIA
IPN 00 1043/3530 CHRISTIANUS ŒLEDZIŃSKA JOANNA KRYSTYNA
IPN BU 0806/1068 CHRISTMAN RYSZARD
IPN BU 001065/75 CHRISTOP FRANCISZEK
IPN BU 698/453 CHROBAK JERZY
IPN BU 0772/3306 CHROBOCIŃSKA (ORŁOWSKA) MARIA
IPN BU 0891/405 CHROBOCIŃSKI CZESŁAW
IPN BU 01133/737 CHROBOCIŃSKI JÓZEF
IPN BU 01000/583 CHROBOCIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 0891/1367 CHROBOCIŃSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 00275/116 CHROBOCZEK JAN
IPN BU 001121/4361 CHROBOCZEK JAN ANDRZEJ
IPN BU 001198/1805 CHROBOR STANISŁAW
IPN BU PF 109/115 CHROBOT ANDRZEJ
IPN BU 00612/1720 CHROBOT ANDRZEJ
IPN BU 01013/31 CHROBOT ANTONI
IPN BU 0772/937 CHROBOT GENOWEFA
IPN BU 0866/109 CHROBOT GENOWEFA
IPN BU 001089/105 CHROBOT GENOWEFA
IPN BU 0881/121 CHROBOT JAROSŁAW
IPN BU 710/170 CHROBOT JURYSŁAW
IPN BU 0854/1240 CHROBOT LECHOSŁAW
IPN BU 0242/868 CHROBOT LEOKADIA
IPN BU 0891/1870 CHROBOT LEON
IPN BU 00612/4692 CHROBOT MARIAN
IPN BU 00612/2964 CHROBOT RYSZARD
IPN BU 00966/1298 CHROBOT WALDEMAR
IPN BU 698/454 CHROBOT ZDZISŁAW
IPN BU 00169/5 CHROICKI ADAM
IPN BU 00945/165 CHROICKI ADAM
IPN BU 0866/110 CHROŁOWSKA ELŻBIETA
IPN BU 0891/414 CHROŁOWSKI BOLESŁAW
IPN BU 0891/404 CHROŁOWSKI BRONISŁAW
IPN BU 0891/406 CHROŁOWSKI WACŁAW
IPN BU 0866/111 CHROŁOWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0242/744 CHROM JÓZEF
IPN 00 1043/1301 CHROM JÓZEF
IPN BU 0892/446 CHROMIEC JAN
IPN BU 0772/2394 CHROMIK ALICJA
IPN BU 0772/2395 CHROMIK IRENA
IPN BU 683/248 CHROMIK TOMASZ
IPN BU PF 97/36 CHROMIK URSZULA
IPN BU 0872/211 CHROMIK WACŁAW
IPN BU 0194/2659 CHROMIŃSKA (GURDAŁA) JANINA
IPN BU 01000/2122 CHROMIŃSKA BRONISŁAWA
IPN BU 00966/1395 CHROMIŃSKA IRENA
IPN BU 001065/146 CHROMIŃSKA URSZULA
IPN BU 00966/375 CHROMIŃSKI ADOLF
IPN BU 001065/85 CHROMIŃSKI JÓZEF I INNI
IPN BU 00966/1892 CHROMIŃSKI LESZEK
IPN BU 0193/7873 CHROMIŃSKI MARIAN
IPN BU 644/979 CHROMIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 001075/4 CHROMIŃSKI WALDEMAR
IPN BU 00966/1850 CHROMIŃSKI WALDEMAR
IPN BU 00945/286 CHROMIŃSKI ZYGMUNT
IPN BU 00257/38 CHROMY BRONISŁAW TADEUSZ
IPN BU 001102/1105 CHROMY BRONISŁAW TADEUSZ
IPN BU 0194/2801 CHROMY CECINA
IPN BU 01013/27 CHROSTEK ALEKSANDER
IPN BU 0958/1017 CHROSTEK STANISŁAW
IPN BU 0958/467 CHROSTEK STEFAN
IPN BU 0958/468 CHROSTEK WŁADYSŁAW
IPN BU 01000/2191 CHROSTOWSKA BARBARA
IPN BU 00249/613 CHROSTOWSKA HALINA
IPN BU 001121/1255 CHROSTOWSKA HALINA
IPN BU 0964/17 CHROSTOWSKI ALEKSANDER
IPN BU 0958/644 CHROSTOWSKI BOLESŁAW
IPN BU 0958/465 CHROSTOWSKI CZESŁAW
IPN BU 01133/738 CHROSTOWSKI CZESŁAW
IPN BU 0193/5334 CHROSTOWSKI JÓZEF
IPN BU 0958/464 CHROSTOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0988/1573 CHROSTOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 644/980 CHROSTOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0958/463 CHROSTOWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0772/938 CHROSTOWSKI STANISŁAW
IPN BU 0958/462 CHROSTOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0958/334 CHROSTOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 0957/463 CHROSTOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 0194/984 CHROSTOWSKI ZENON
IPN BU 0193/7411 CHROŒCICKA EWA
IPN BU 00966/1896 CHROŒCICKI WACŁAW
IPN BU 00277/622 CHROŒCICKI ZBIGNIEW
IPN BU 001121/2827 CHROŒCICKI ZBIGNIEW
IPN BU 02042/503 CHRÓL ANDRZEJ
IPN BU 0193/8883 CHRÓST (CHROST) ANTONI
IPN BU 00244/169 CHRÓST ANTONI
IPN BU 0892/106 CHRÓST JERZY
IPN BU 00168/72 CHRÓST LESZEK
IPN BU 00945/1430 CHRÓST LESZEK
IPN BU 0942/356 CHRӌCIAK JADWIGA
IPN BU 01050/1300 CHRӌCIAK RYSZARD
IPN BU 001075/153 CHRӌCICKI ANDRZEJ
IPN BU 698/456 CHRӌCICKI CZESŁAW
IPN BU 0833/688 CHRӌCICKI EUGENIUSZ
IPN BU 0772/524 CHRӌCIEL WALERIAN
IPN BU 0866/1394 CHRӌCIELEWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 002085/236 CHRӌCIŃSKA IRENA MARIANNA
IPN BU 01000/678 CHRUBCZYŃSKI MARIAN
IPN BU 01000/2168 CHRUBCZYŃSKI STANISŁAW
IPN BU 00328/537 CHRUPEK PIOTR
IPN BU 001134/1359 CHRUPEK PIOTR
IPN BU 0958/1315 CHRUSCIELEWSKI WACŁAW
IPN BU 644/84 CHRUST HENRYK
IPN BU 0772/5179 CHRUSTALEW OLGA
IPN BU 002082/467 CHRUSTOWICZ ANNA
IPN BU 002086/1329 CHRUSTOWICZ ANNA
IPN BU 0193/6917 CHRUSTOWRSKI EDWARD
IPN BU 001134/272 CHRUSTOWSKI ARKADIUSZ
IPN BU 01133/739 CHRUSTOWSKI EDWARD
IPN BU 00744/769 CHRUSTOWSKI JACEK
IPN BU 0290/85 CHRUSZCZ CZESŁAW
IPN BU 0993/531 CHRUSZCZ EUGENIA
IPN BU 001040/307 CHRUSZCZ HELENA
IPN BU 00244/57 CHRUSZCZ HENRYK
IPN BU 001040/98 CHRUSZCZ LESZEK
IPN BU 0772/2396 CHRUSZCZAK LESZEK
IPN BU 0218/2232 CHRUSZCZEWSKI WACŁAW
IPN BU 00244/176 CHRUSZCZEWSKI WITOLD
IPN BU 00249/381 CHRUSZCZYŃSKA JADWIGA
IPN BU 001121/1006 CHRUSZCZYŃSKA JADWIGA
IPN BU 001134/4083 CHRUŒCICKA DOROTA
IPN BU 698/455 CHRUŒCICKA HALINA
IPN BU 696/1347 CHRUŒCICKA HELENA
IPN BU 01250/91 CHRUŒCICKA STANISŁAW
IPN BU 01250/90 CHRUŒCICKA STEFANIA
IPN BU 0193/8211 CHRUŒCICKI BOLESŁAW
IPN BU 00283/1355 CHRUŒCICKI MAREK
IPN BU 00768/744 CHRUŒCICKI MAREK
IPN BU 0993/1541 CHRUŒCICKI WIESŁAW
IPN BU 00966/1950 CHRUŒCIEL ADAM
IPN BU 001089/129 CHRUŒCIEL ALEKSANDRA
IPN BU 00966/1626 CHRUŒCIEL ANDRZEJ
IPN BU 0772/940 CHRUŒCIEL BARBARA
IPN BU 00277/1028 CHRUŒCIEL ELŻBIETA
IPN BU 001121/3209 CHRUŒCIEL ELŻBIETA JOLANTA
IPN BU 0951/48 CHRUŒCIEL FRANCISZEK
IPN BU 0193/360 CHRUŒCIEL JAKUB
IPN BU 00966/1030 CHRUŒCIEL JANUSZ LEON
IPN 00 1052/217 CHRUŒCIEL JERZY STANISŁAW
IPN BU 0993/1521 CHRUŒCIEL MARIA
IPN BU 001198/1704 CHRUŒCIEL MIECZYSŁAW
IPN BU 0866/112 CHRUŒCIEL STEFAN
IPN BU 0193/8801 CHRUŒCIEL TERESA
IPN BU 00257/377 CHRUŒCIEL WALDEMAR
IPN BU 001102/1444 CHRUŒCIEL WALDEMAR
IPN BU 0772/939 CHRUŒCIELEWSKA HELENA
IPN BU 0194/1742 CHRUŒCIK ZYGMUNT
IPN BU 002086/1385 CHRUŒCIKOWSKI MAREK RYSZARD
IPN BU 0951/1693 CHRUŒCIŃSKA ELŻBIETA
IPN BU 00277/1199 CHRUŒCIŃSKI HENRYK
IPN BU 001121/3365 CHRUŒCIŃSKI HENRYK
IPN BU 0772/55 CHRUŒCIŃSKI STEFAN
IPN BU 00283/1781 CHRUŒLAK ANDRZEJ
IPN BU 00249/1108 CHRUŒLIŃSKA IZABELA
IPN BU 001121/1723 CHRUŒLIŃSKA IZABELLA
IPN BU 0194/3390 CHRUŒLIŃSKI LEON
IPN BU 636/1889 CHRYN JAN
IPN BU 776/15 CHRYNIEWICZ KAZIMIERA
IPN BU 00283/528 CHRYNIEWIECKI MICHAŁ
IPN BU 698/457 CHRYŃ WŁADYSŁAW
IPN BU 001134/5585 CHRYSTOWSKA KARINA ŁUCJA
IPN BU 0305/108 CHRYSZCZANOWICZ WALERIAN
IPN BU 00249/1165 CHRYSZCZANOWICZ WIESŁAW
IPN BU 001121/1779 CHRYSZCZANOWICZ WIESŁAW
IPN BU 00234 p.208 CHRZAN ALEKSANDER
IPN BU 01175/19 CHRZAN ANDRZEJ
IPN BU 0872/212 CHRZAN ANTONI
IPN BU 693/829 CHRZAN IRENEUSZ
IPN BU 698/458 CHRZAN JAN
IPN BU 0988/1479 CHRZAN LUDWIK
IPN BU 001198/2051 CHRZAN MIECZYSŁAW
IPN BU 0902/111 CHRZAN RYSZARD
IPN BU 01000/2169 CHRZAN STANISŁAWA
IPN BU 0218/789 CHRZAN STEFAN
IPN BU 698/459 CHRZAN TADEUSZ
IPN BU 0958/7 CHRZANIUK FRANCISZEK
IPN BU 0957/154 CHRZANOWSI TEOFIL
IPN BU 00945/2194 CHRZANOWSKA – MINCZEWSKA MARIA – ANNA
IPN BU 0242/429 CHRZANOWSKA (BIŃKOWSKA) JOANNA
IPN BU 0772/2397 CHRZANOWSKA (ZASTAWNA. ŻEBRUCKA) ANNA
IPN 00 1043/1744 CHRZANOWSKA BARBARA
IPN BU 0193/5525 CHRZANOWSKA BOŻENA
IPN BU 02184/12 CHRZANOWSKA ELŻBIETA
IPN BU 02184/13 CHRZANOWSKA EUGENIA
IPN BU 0912/1641 CHRZANOWSKA EWA
IPN BU 0993/1530 CHRZANOWSKA JANINA
IPN 00 1052/1015 CHRZANOWSKA JOLANTA WANDA
IPN BU 0242/824 CHRZANOWSKA JÓZEFA
IPN BU 0290/96 CHRZANOWSKA JUSTYNA
IPN BU 01250/92 CHRZANOWSKA MARIA
IPN BU 0901/1698 CHRZANOWSKA MARIANNA
IPN BU 748/18 CHRZANOWSKA STANISŁAWA
IPN BU 0806/3077 CHRZANOWSKA STEFANIA
IPN BU 00945/223 CHRZANOWSKA STEFANIA
IPN BU 0993/1498 CHRZANOWSKA TERESA
IPN BU 02184/14 CHRZANOWSKA URSZULA
IPN BU 093/65 CHRZANOWSKA W
IPN BU 0892/147 CHRZANOWSKA WANDA
IPN BU 0772/72 CHRZANOWSKA ZDZISŁAWA
IPN BU 644/85 CHRZANOWSKI ALFRED
IPN BU 0242/145 CHRZANOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 00283/1938 CHRZANOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 001198/3931 CHRZANOWSKI ANDRZEJ
IPN BU 00191/199 CHRZANOWSKI ANDRZEJ ADAM
IPN 00 1043/2334 CHRZANOWSKI ANDRZEJ ADAM
IPN 00 1043/969 CHRZANOWSKI ANDRZEJ STEFAN
IPN BU 00611/883 CHRZANOWSKI ANTONI
IPN BU 001198/1326 CHRZANOWSKI ANTONI
IPN BU 0993/530 CHRZANOWSKI ARTUR
IPN BU 748/19 CHRZANOWSKI BOLESŁAW
IPN BU 00234 p.244 CHRZANOWSKI EDMUND
IPN BU 0957/150 CHRZANOWSKI EUGENIUSZ
IPN BU 0218/581 CHRZANOWSKI FELIKS
IPN BU 0891/395 CHRZANOWSKI JAN
IPN BU 0604/1593 CHRZANOWSKI JAN
IPN BU 00275/478 CHRZANOWSKI JAN
IPN BU 00328/419 CHRZANOWSKI JAN
IPN BU 001134/1172 CHRZANOWSKI JAN
IPN BU 00612/3386 CHRZANOWSKI JANUSZ
IPN BU 00328/1234 CHRZANOWSKI JANUSZ
IPN BU 001198/6425 CHRZANOWSKI JANUSZ
IPN BU 001134/2138 CHRZANOWSKI JANUSZ
IPN BU 0958/1015 CHRZANOWSKI JERZY
IPN BU 001102/172 CHRZANOWSKI JERZY KAZIMIERZ
IPN BU 0604/1354 CHRZANOWSKI JÓZEF
IPN BU 01013/309 CHRZANOWSKI JÓZEF
IPN BU 644/981 CHRZANOWSKI JÓZEF
IPN BU 00612/2430 CHRZANOWSKI JÓZEF
IPN BU 001198/5628 CHRZANOWSKI JÓZEF
IPN BU 0912/327 CHRZANOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0958/459 CHRZANOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00612/818 CHRZANOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001198/4426 CHRZANOWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0988/1390 CHRZANOWSKI KLEMENS
IPN BU 00328/296 CHRZANOWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 001134/1043 CHRZANOWSKI KRZYSZTOF
IPN BU 698/460 CHRZANOWSKI LEON
IPN BU 0912/1256 CHRZANOWSKI LUDWIK
IPN BU 644/982 CHRZANOWSKI LUDWIK
IPN BU 0957/65 CHRZANOWSKI MARCIN
IPN BU 0772/941 CHRZANOWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0866/113 CHRZANOWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0881/54 CHRZANOWSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/5558 CHRZANOWSKI MIROSŁAW
IPN BU 0912/1619 CHRZANOWSKI PIOTR
IPN BU 02042/417 CHRZANOWSKI PIOTR
IPN BU 0891/396 CHRZANOWSKI STANISŁAW
IPN BU 0912/328 CHRZANOWSKI STANISŁAW
IPN BU 01133/740 CHRZANOWSKI STANISŁAW
IPN BU 0912/329 CHRZANOWSKI STEFAN
IPN BU 00170/422 CHRZANOWSKI STEFAN
IPN BU 00966/557 CHRZANOWSKI STEFAN
IPN BU 00945/2648 CHRZANOWSKI STEFAN
IPN BU 0193/1559 CHRZANOWSKI TADEUSZ
IPN BU 01133/741 CHRZANOWSKI TADEUSZ
IPN BU 00612/4915 CHRZANOWSKI TADEUSZ
IPN BU 0607/61 CHRZANOWSKI TOMASZ
IPN BU 709/875 CHRZANOWSKI WACŁAW
IPN BU 00225/21 CHRZANOWSKI WACŁAW
IPN BU 001121/31 CHRZANOWSKI WACŁAW
IPN BU 0957/157 CHRZANOWSKI WACŁAW
IPN BU 00744/3 CHRZANOWSKI WIESŁAW
IPN BU 00249/397 CHRZANOWSKI WIESŁAW
IPN BU 001121/1022 CHRZANOWSKI WIESŁAW
IPN BU 00283/97 CHRZANOWSKI WIKTOR
IPN BU 00768/92 CHRZANOWSKI WIKTOR
IPN BU 0892/417 CHRZANOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 01133/742 CHRZANOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 00283/699 CHRZANOWSKI WOJCIECH
IPN BU 01013/33 CHRZANOWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 01753/319 CHRZANOWSKI ZDZISŁAW
IPN 00 1043/764 CHRZANOWSKI ZYGMUNT
IPN BU 0193/4486 CHRZĄSTEK ADAM
IPN BU 644/86 CHRZĄSTEK ARTUR
IPN BU 001198/6126 CHRZĄSTEK EWA
IPN BU 698/461 CHRZĄSTEK JÓZEF
IPN BU 01013/311 CHRZĄSTEK LUCJAN
IPN BU 00612/2959 CHRZĄSTEK WEWA
IPN BU 0218/3 CHRZĄSTEK ZYGMUNT
IPN BU 0772/2398 CHRZĄSTOWSKI STANISŁAW
IPN BU 644/87 CHRZĄSZ STANISŁAW
IPN BU 0243/156 CHRZĄSZCZ ARTUR
IPN BU 01000/2171 CHRZĄSZCZ HELENA
IPN BU 0872/213 CHRZĄSZCZ JAN
IPN BU 01000/2172 CHRZĄSZCZ JAN
IPN BU 0242/1733 CHRZĄSZCZ JERZY
IPN BU 01050/1437 CHRZĄSZCZ JULIA
IPN BU 0870/48 CHRZĄSZCZ KONSTANTY
IPN BU 0242/1480 CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF
IPN BU 0772/2399 CHRZĄSZCZ LUCYNA
IPN BU 0855/2819 CHRZĄSZCZ MIECZYSŁAW
IPN BU 01321/14 CHRZĄSZCZ MIROSŁAW
IPN BU 0901/1678 CHRZĄSZCZ PAWEŁ WŁADYSŁAW
IPN BU 0958/454 CHRZĄSZCZ STANISŁAW
IPN BU 0806/1901 CHRZĄSZCZ STANISŁAWA
IPN BU 0193/1561 CHRZĄSZCZ WŁADYSŁAW
IPN BU 748/268 CHRZĄSZCZ WŁADYSŁAW
IPN BU 00612/3353 CHRZĄSZCZ ZBIGNIEW
IPN BU 001198/6403 CHRZĄSZCZ ZBIGNIEW
IPN BU 0242/2077 CHRZĄSZCZ ZBYSZEK JÓZEF
IPN BU 0604/1283 CHRZĄSZCZ ZDZISŁAW
IPN BU 0772/1916 CHRZĄSZCZ ZOFIA
IPN BU 0854/849 CHRZĄSZCZEWSKA ZOFIA
IPN BU 00966/856 CHRZĄSZCZEWSKI ANTONI
IPN BU 698/462 CHRZĄSZCZEWSKI JAN
IPN BU 0891/1603 CHRZĄSZCZEWSKI ROMAN
IPN BU 0772/2400 CHRZĄSZCZEWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0864/117 CHRZCZANOWICZ WŁADYSŁAW
IPN BU 0911/9 CHRZCZON EUGENIUSZ
IPN BU 0910/35 CHRZCZON JANINA
IPN BU 644/88 CHRZCZON JERZY
IPN BU 0912/330 CHRZCZON STANISŁAW
IPN BU 0911/278 CHRZCZON TADEUSZ
IPN BU 01000/2155 CHRZCZONOWSKI CZESŁAW
IPN BU 01000/2156 CHRZEŒCIJAŃSKA HENRYKA
IPN BU 01050/69 CHRZEŒCIJAŃSKI MIROSŁAW
IPN 00 1052/1559 CHRZEŒCIJAŃSKI MIROSŁAW
IPN BU PF 1021/4 CHRZĘSTEK JERZY
IPN BU PF 96/7 CHRZĘSTEK JERZY
IPN BU 0193/1560 CHRZĘSTEK STANISŁAW
IPN BU 00415/62 CHRZĘSZCZYK ZDZISŁAW
IPN BU 00966/582 CHRZYPTOWICZ HENRYK
IPN BU 00611/1830 CHRZYSTEK JANINA
IPN BU 001198/3228 CHRZYSTEK JANINA
IPN BU 0242/2078 CHUCHAŁA BEATA
IPN BU 00283/2492 CHUCHAŁA WITOLD
IPN BU 01000/25 CHUCHLA HENRYK
IPN 00 1043/2126 CHUCHLA STANISŁAW
IPN BU 0193/4457 CHUCHŁA ANTONI
IPN BU 00611/1422 CHUCHMALSKI JERZY
IPN BU 001198/2564 CHUCHMALSKI JERZY
IPN BU 698/463 CHUCHRO MARIAN
IPN BU 00612/4544 CHUCHRO MARIAN
IPN BU 001198/7185 CHUCHRO MARIAN
IPN BU 0772/942 CHUCHROWSKI STANISŁAW
IPN BU 0193/5893 CHUCKA IRENA
IPN BU 00200/1081 CHUDA ANIELA
IPN BU 001102/667 CHUDA ANIELA
IPN BU 0864/24 CHUDA HANNA
IPN BU 00244/172 CHUDAK CZESŁAW
IPN BU 00244/56 CHUDAK CZESŁAW
IPN BU 001198/5479 CHUDAK GRZEGORZ
IPN BU 00612/2455 CHUDAK SŁAWOMIR
IPN BU 001198/5650 CHUDAK SŁAWOMIR
IPN BU 001102/219 CHUDAK ZBIGNIEW
IPN BU 00234 p.256 CHUDECKI JAN
IPN BU 00945/1602 CHUDEK EDMUND
IPN BU 0193/8245 CHUDEK MIECZYSŁAW
IPN BU 0957/354 CHUDEK TADEUSZ
IPN BU 0193/361 CHUDNICKI JAN
IPN BU 0988/1008 CHUDOBIŃSKI JAN
IPN BU 001198/2561 CHUDOBSKI MARIAN
IPN BU 0855/2577 CHUDON JADWIGA
IPN 00 1043/977 CHUDOŃ ELŻBIETA
IPN BU 0901/1003 CHUDOŃ MAREK
IPN BU 0866/114 CHUDOŃ MARIAN
IPN BU 00230 P 48 CHUDORLIŃSKI ZYGMUNT
IPN BU 00611/530 CHUDY FRANCISZEK
IPN BU 001198/936 CHUDY FRANCISZEK
IPN BU 01753/43 CHUDY JÓZEF
IPN BU 0194/2831 CHUDY KAZIMIERZ
IPN BU 644/983 CHUDY LEON
IPN BU 0912/855 CHUDY MIECZYSŁAW
IPN BU 0194/697 CHUDY STANISŁAW
IPN BU 00328/139 CHUDY TADEUSZ
IPN BU 001134/825 CHUDY TADEUSZ
IPN BU 0772/943 CHUDY WOJCIECH
IPN BU 0218/3705 CHUDY ZBIGNIEW
IPN BU 00744/1203 CHUDY ZBIGNIEW
IPN BU 001134/3200 CHUDY ZBIGNIEW
IPN BU 001198/3431 CHUDY ZYGMUNT
IPN BU 00612/395 CHUDYCKI ZDZISŁAW
IPN BU 00283/2489 CHUDYK PIOTR
IPN BU 00612/542 CHUDYKA WŁADYSŁAW
IPN BU 0993/269 CHUDZIAK (KACZOR) KATARZYNA
IPN BU 644/89 CHUDZIAK BOLESŁAW
IPN 00 1052/792 CHUDZIAK MARCIN ANTONI
IPN BU 00612/3806 CHUDZIAK WACŁAW
IPN BU 001198/6677 CHUDZIAK WACŁAW
IPN BU 00328/920 CHUDZICKA IRENA
IPN BU 001134/1784 CHUDZICKA IRENA
IPN BU 00612/2399 CHUDZICKI ANDRZEJ
IPN BU 001198/5581 CHUDZICKI ANDRZEJ
IPN BU 001198/2480 CHUDZICKI STANISŁAW
IPN BU 698/464 CHUDZICKI STEFAN
IPN BU 081/209 CHUDZIK CZESŁAW
IPN BU 0891/525 CHUDZIK EDWARD
IPN BU 0218/1719 CHUDZIK JANINA
IPN BU 002086/202 CHUDZIK JASIŃSKA STELLA MARIA
IPN BU 0194/481 CHUDZIK JÓZEF
IPN BU 0604/943 CHUDZIK JÓZEF
IPN BU 00612/2808 CHUDZIK JÓZEF
IPN BU 01133/817 CHUDZIK KAZIMIERZ
IPN BU 01079/27 CHUDZIK STANISŁAW
IPN 00 1043/2200 CHUDZIK STANISŁAW
IPN BU 01133/743 CHUDZIK STANISŁAWA
IPN BU 0218/453 CHUDZIK STEFAN
IPN BU 01133/744 CHUDZIK STEFAN
IPN BU 002082/36 CHUDZIK STELLA MARIA
IPN BU 01434/293 CHUDZIK STELLA MARIA
IPN BU 01000/2157 CHUDZIK TADEUSZ
IPN BU 02042/844 CHUDZIK ZBIGNIEW
IPN BU 748/547 CHUDZIK ZENON
IPN BU 002086/1277 CHUDZIKIEWICZ STEFAN
IPN BU 00283/1929 CHUDZIŃSKI BOGDAN
IPN BU 0864/25 CHUDZIŃSKI FRANCISZEK
IPN BU 696/1177 CHUDZIŃSKI HIPOLIT
IPN BU 01000/2158 CHUDZIŃSKI JANUSZ
IPN BU 001121/2862 CHUDZIŃSKI KAROL MIECZYSŁAW
IPN BU 00273/268 CHUDZIŃSKI MARCEL
IPN BU 00234 p.99 CHUDZIŃSKI MARCEL
IPN BU 00945/662 CHUDZIŃSKI ROMAN
IPN BU 00328/406 CHUDZYŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 001134/1159 CHUDZYŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 001121/254 CHUDZYŃSKI ANTONI
IPN BU 0833/687 CHUDZYŃSKI BOGUMIŁ
IPN BU 00191/631 CHUDZYŃSKI JANUSZ JACEK
IPN 00 1052/22 CHUDZYŃSKI JANUSZ JACEK
IPN BU 0218/2623 CHUDZYŃSKI LESZEK
IPN BU 0866/115 CHUDZYŃSKI RYSZARD
IPN BU 00234 p.206 CHUDZYŃSKI STAN.
IPN BU 00230 P. 132 CHUDZYŃSKI STANISŁAW
IPN BU 00966/376 CHUDZYŃSKI TADEUSZ
IPN BU 0218/2912 CHULCZYŃSKI HENRYK
IPN BU 00200/25 CHUSTECKA LILIANNA EWA
IPN 00 1052/296 CHUSTECKA LILIANNA EWA
IPN BU 00328/1049 CHUSTECKI KAZIMIERZ
IPN BU 001134/1912 CHUSTECKI KAZIMIERZ
IPN BU 0193/1562 CHUSTECKI STEFAN
IPN BU 0193/362 CHUTKOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/1563 CHUTNIK EDWARD
IPN BU 00275/642 CHUTNIK JACEK
IPN BU 001134/596 CHUTNIK JACEK MAREK
IPN BU 0193/363 CHUTNIK ROMAN
IPN BU 0772/2401 CHWAJA JOANNA
IPN BU 0772/2402 CHWALBA FRANCISZKA
IPN BU 0193/1564 CHWALBA MIECZYSŁAW
IPN BU 01013/50 CHWALBA STANISŁAW
IPN BU 001121/474 CHWALCZUK ANTONI
IPN BU 0902/115 CHWALEJ ALEKSANDER
IPN BU 0902/112 CHWALEJ ZOFIA
IPN BU 645/150 CHWALEJ ZOFIA
IPN BU 0772/2403 CHWALEWSKA ANNA
IPN BU 00612/4368 CHWALIK MARIAN
IPN BU 001198/7073 CHWALIK MARIAN
IPN BU 980/193 CHWALIŃSKA ZOFIA
IPN BU 01133/745 CHWALIŃSKI HENRYK
IPN BU 0591/86 CHWALIŃSKI JANUSZ
IPN BU 02042/200 CHWALIŃSKI ZBIGNIEW
IPN BU 644/984 CHWALISZ STEFAN
IPN BU 0864/26 CHWALISZESKI STEFAN
IPN BU 00945/1640 CHWALKO HANNA – IRMINA
IPN BU 00168/233 CHWALKO IRMINA HANNA
IPN BU 0892/109 CHWALKO MIKOŁAJ
IPN BU 00168/233 CHWALKO RYSZARD
IPN BU 00945/1640 CHWALKO RYSZARD – KONSTANTY
IPN BU 0912/331 CHWAŁA FRANCISZEK
IPN BU 698/465 CHWAŁA MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/4120 CHWAŁEK JAN
IPN BU 0864/277 CHWAŁKO WIKTORIA
IPN BU 980/185 CHWAŁOW MIROSŁAW
IPN BU 0866/1395 CHWAŁOWSKI IDZI
IPN BU 00612/1305 CHWASTEK RYSZARD
IPN BU 001198/4576 CHWASTEK RYSZARD
IPN BU 00612/3697 CHWASTEK WIESŁAW
IPN BU 0772/2404 CHWASTOWSKI TADEUSZ
IPN BU 002152/105 CHWASZCZ JERZY MIROSŁAW
IPN BU 698/466 CHWASZCZ STEFAN
IPN BU 01013/49 CHWAŒCIANEK BONIFACY
IPN BU 0193/8924 CHWAZIK WŁADYSŁAW
IPN 00 1043/103 CHWEDCZUK SOSNOWSKI ANANIJ ANTONI
IPN BU 02042/772 CHWEDCZYK ANDRZEJ
IPN BU 0218/3331 CHWEDCZYK DANUTA
IPN BU 709/840 CHWEDCZYK STANISŁAW
IPN BU 0901/178 CHWEDORUK ALICJA
IPN BU 00966/1090 CHWEDYCZYK RYSZARD
IPN BU 748/20 CHWESIŃSKI BRONISŁAW
IPN BU 0892/156 CHWIAŁA JÓZEF
IPN BU 0218/2965 CHWIAŁKOWSKA BRONISŁAWA
IPN BU 01268/6 CHWIAŁKOWSKA EWA
IPN BU 0194/1137 CHWIAŁKOWSKI ANTONI
IPN BU 0902/116 CHWIAŁKOWSKI CZESŁAW
IPN BU 02042/11 CHWIAŁKOWSKI EDMUND
IPN BU 01753/158 CHWIAŁKOWSKI TOMASZ
IPN BU 693/1784 Chwirost Michał
IPN BU 002086/454 CHWISTEK ALFRED FILIP
IPN BU 002082/197 CHWISTEK ALFRED-FILIP
IPN BU 698/467 CHWISTEK STANISŁAW
IPN BU 0329/11 CHWISZCZUK DYMITR
IPN BU 698/468 CHWISZCZUK STANISŁAW
IPN BU 0194/1906 CHWOSZCZ EWA
IPN BU 0988/46 CHWOSZCZ WITOLD
IPN BU 00612/4871 CHYB ANDRZEJ
IPN 00 1043/1277 CHYB ANDRZEJ JÓZEF
IPN BU 693/829 CHYB HELENA
IPN BU 001198/3294 CHYB MIECZYSŁAW
IPN BU 00611/1308 CHYB PIOTR
IPN BU 001198/5791 CHYB PIOTR
IPN BU 00612/2431 CHYB WIESŁAW
IPN BU 001198/5629 CHYB WIESŁAW
IPN BU 0193/1565 CHYBA IGNACY
IPN BU 00448/617 CHYBEL BOGUMIŁ
IPN BU 001134/5593 CHYBEL BOGUMIŁ WINCENTY
IPN BU 0891/397 CHYBICKI JÓZEF
IPN BU 00275/344 CHYBIŃSKA WIESŁAWA
IPN BU 001134/199 CHYBIŃSKA WIESŁAWA
IPN BU 0891/423 CHYBIŃSKI JAKUB
IPN BU 698/469 CHYBIŃSKI JAN
IPN BU 0988/1354 CHYBIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 0806/1148 CHYBOWSKA GENOWEFA
IPN BU 0772/944 CHYBOWSKA HELENA
IPN BU 0772/2405 CHYBOWSKA JÓZEFA
IPN BU 0993/1020 CHYBOWSKA MARIA
IPN BU 0218/1964 CHYBOWSKI BOGDAN
IPN BU 0988/803 CHYBOWSKI CHBOWSKI JERZY
IPN BU 01079/154 CHYBOWSKI DARIUSZ
IPN BU 00170/313 CHYBOWSKI HENRYK
IPN BU 0193/5079 CHYBOWSKI MIROSŁAW
IPN BU 645/156 CHYBOWSKI TADEUSZ
IPN BU 00966/1898 CHYBOWSKI WŁODZIMIERZ FRANCISZEK
IPN BU 0218/2071 CHYBOWSKI ZYGMUNT
IPN BU 0604/92 CHYBZIAK MICHAŁ
IPN BU 00611/117 CHYC JÓZEF
IPN BU 001198/408 CHYC JÓZEF
IPN BU 00612/2896 CHYCHLIŃSKI JÓZEF
IPN BU 00945/2285 CHYCKI ALEKSANDER – JÓZEF
IPN BU 00170/163 CHYCKI ALEKSANDER JÓZEF
IPN BU 0891/1433 CHYCZEWSKA IRENA
IPN BU 0891/398 CHYCZEWSKI JÓZEF
IPN BU 0193/6272 CHYCZEWSKI SYLWESTER
IPN BU 0218/2040 CHYDA EUGENIA
IPN BU 0290/93 CHYDZIŃSKA MIECZYSŁAWA
IPN BU 001198/1647 CHYDZIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 685/18 CHYL BOLESŁAW
IPN BU 0193/7245 CHYLA EUZEBIUSZ
IPN BU 644/985 CHYLA JÓZEF
IPN BU 0242/3050 CHYLA MARIA HELENA
IPN BU 0993/1021 CHYLAK GENOWEFA
IPN 00 1043/2297 CHYLAK HELENA
IPN BU 00283/1356 CHYLAK HENRYK
IPN BU 00768/745 CHYLAK HENRYK
IPN BU 002086/629 CHYLAK JERZY
IPN BU 0872/416 CHYLAK JÓZEF
IPN BU 0901/2133 CHYLAK KRYSTYNA
IPN BU 0193/1566 CHYLAK TADEUSZ
IPN BU 0193/364 CHYLAK TADEUSZ
IPN BU 644/986 CHYLASZEK JÓZEF
IPN BU 698/470 CHYLEWSKI JÓZEF
IPN BU 0218/603 CHYLEWSKI MARIAN
IPN BU 00334/593 CHYLICKI WACŁAW
IPN BU 00945/244 CHYLICKI WACŁAW
IPN BU 0193/1568 CHYLIŃSKA (KOZŁOWSKA) GERCHARDA
IPN BU 0242/3184 CHYLIŃSKA (KUBASIŃSKA) TERESA
IPN BU 0193/1567 CHYLIŃSKA (PIOTROWSKA) DANUTA
IPN BU 0892/138 CHYLIŃSKA HELENA
IPN BU 0242/3227 CHYLIŃSKA HELENA
IPN BU 00249/411 CHYLIŃSKA WIESŁAWA
IPN BU 001121/1037 CHYLIŃSKA WIESŁAWA
IPN BU 0193/6706 CHYLIŃSKI ANDRZEJ
IPN BU 01753/95 CHYLIŃSKI BOGDAN
IPN BU 0912/332 CHYLIŃSKI FRANCISZEK
IPN BU 0912/333 CHYLIŃSKI JAN
IPN BU 00244/56 CHYLIŃSKI JAN
IPN BU 02042/22 CHYLIŃSKI JAN
IPN BU 0993/1515 CHYLIŃSKI JÓZEF
IPN BU 0193/1569 CHYLIŃSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0806/3014 CHYLIŃSKI PIOTR
IPN BU 01737/138 CHYLIŃSKI RYSZARD
IPN BU 0891/1869 CHYLIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0911/87 CHYLIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0193/7023 CHYLIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0218/2170 CHYLIŃSKI STANISŁAW
IPN BU PF 109/268 CHYLIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 01000/1472 CHYLIŃSKI TADEUSZ
IPN BU 00966/1732 CHYLIŃSKI WACŁAW
IPN BU 0912/334 CHYLIŃSKI ZBIGNIEW
IPN 00 1043/1678 CHYLIŃSKI ZBIGNIEW
IPN BU 0911/184 CHYLL ROMUALDA IRENA
IPN BU 0772/2406 CHYŁA MIECZYSŁAW
IPN BU 0193/365 CHYŁEK JÓZEF
IPN BU 01013/314 CHYŁKA RYSZARD
IPN BU 0194/3281 CHYŁKIEWICZ JAN
IPN BU 0951/285 CHYŁKIEWICZ MARIA
IPN BU 01321/15 CHYŁKIEWICZ MIECZYSŁAW
IPN BU 0866/116 CHYŁOKOWSKI HENRYK
IPN BU 0772/945 CHYMKOWSKA EUGENIA
IPN BU 0912/1568 CHYMKOWSKI HENRYK
IPN BU 0218/939 CHYMKOWSKI SYLWESTER
IPN BU 0901/1738 CHYMKOWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0194/1213 CHYREK HENRYK
IPN BU 00249/734 CHYREK STANISŁAW
IPN BU 001121/1378 CHYREK STANISŁAW LEON
IPN BU 696/1188 CHYRZA MARIA
IPN BU 00328/564 CHYTRA-KRZYŻAŃSKA KATARZYNA
IPN BU 001134/1390 CHYTRA-KRZYŻAŃSKA KATARZYNA
IPN BU 980/18 CHYTROŃ ADAM
IPN BU 00249/626 CHYTROWSKI RYSZARD
IPN BU 001121/1271 CHYTROWSKI RYSZARD
IPN BU 0193/8648 CHYTRY JÓZEF
IPN BU 01079/129 CHYTRY MIKOŁAJ
IPN BU 0911/277 CHYZIAK MARIAN
IPN BU 0911/276 CHYZIAK TADEUSZ
IPN BU 00244/119 CHYŻY KAZIMIERZ

Revealed -U.S. Africa Command United Assistance Ebola Response Intelligence Summaries

he following is a collection of recent intelligence summaries for Operation United Assistance which is being conducted by U.S. Africa Command through U.S. Army Africa.  The operation began in September and provides “coordination of logistics, training, and engineering support to the U.S. Agency for International Development (USAID) in West Africa to assist in the overall U.S. Government Foreign Humanitarian Assistance/Disaster Relief efforts to contain the spread of the Ebola Virus/Disease, as part of the international assistance effort supporting the Governments of Liberia, Sierra Leone and Guinea.”

Updated November 11, 2014.

DOD (AFHSC) West Africa Ebola Surveillance Summaries

DOD West Africa Ebola Surveillance Summary #48 11-7-14   7 pages Download

USACAPOC(A) CIM Ebola Updates

U.S. Army Civil Affairs Psychological Operations Command
Civil Information Management Cell Update 11-4-14
5 pages Download
U.S. Army Civil Affairs Psychological Operations Command
Civil Information Management Cell Update 10-27-14
5 pages Download

United Assistance Security Updates

Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 11-5-14 2 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-22-14 2 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-15-14 2 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-8-14 4 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-1-14 3 pages Download
ZIP archive of all updates
Download
(4.5 MB)

United Assistance Intelligence Summaries

UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-11-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-10-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-8-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-7-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-6-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-5-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-4-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-3-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-1-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-31-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-30-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-29-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-28-14 6 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-26-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-25-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-24-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-23-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-22-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-21-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-20-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-19-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-18-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-17-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-16-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-15-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-14-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-13-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-12-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-11-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-10-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-9-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-8-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-7-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-6-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-5-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-3-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-2-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-1-14 8 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-30-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-29-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-28-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-27-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-25-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-24-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-23-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-22-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-21-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-20-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-19-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-18-14 3 pages Download
ZIP archive of all summaries
Download
(28.4 MB)

USAFRICOM-EbolaSecurity-10-15-14_Page_1

USAFRICOM-EbolaSecurity-10-15-14_Page_2

USAFRICOM-Ebola-10-18-14_Page_1

USAFRICOM-Ebola-10-18-14_Page_2

Share this:

TOP-SECRET – U.S. Africa Command United Assistance Ebola Response Intelligence Summaries

The following is a collection of recent intelligence summaries for Operation United Assistance which is being conducted by U.S. Africa Command through U.S. Army Africa.  The operation began in September and provides “coordination of logistics, training, and engineering support to the U.S. Agency for International Development (USAID) in West Africa to assist in the overall U.S. Government Foreign Humanitarian Assistance/Disaster Relief efforts to contain the spread of the Ebola Virus/Disease, as part of the international assistance effort supporting the Governments of Liberia, Sierra Leone and Guinea.”

Updated November, 2014.

USACAPOC(A) CIM Ebola Updates

U.S. Army Civil Affairs Psychological Operations Command
Civil Information Management Cell Update 10-27-14
5 pages Download

United Assistance Security Updates

Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-22-14 2 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-15-14 2 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-8-14 4 pages Download
Operation UNITED ASSISTANCE Security Update 10-1-14 3 pages Download
ZIP archive of all updates
Download
(3.6 MB)

United Assistance Intelligence Summaries

UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 11-1-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-31-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-30-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-29-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-28-14 6 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-26-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-25-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-24-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-23-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-22-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-21-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-20-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-19-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-18-14 2 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-17-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-16-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-15-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-14-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-13-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-12-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-11-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-10-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-9-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-8-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-7-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-6-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-5-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-3-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-2-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 10-1-14 8 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-30-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-29-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-28-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-27-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-25-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-24-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-23-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-22-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-21-14 3 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-20-14 4 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-19-14 5 pages Download
UNITED ASSISTANCE INTELLIGENCE SUMMARY 9-18-14 3 pages Download
ZIP archive of all summaries
Download
(23.7 MB)

USAFRICOM-EbolaSecurity-10-15-14_Page_1

USAFRICOM-EbolaSecurity-10-15-14_Page_2

USAFRICOM-Ebola-10-18-14_Page_1

USAFRICOM-Ebola-10-18-14_Page_2

Share this:

TOP-SECRET – The Secret List of KGB Spies in Eastern Europe, Part 38, CD-CE

wolf-im-schafspelz

 

 

IPN 00 1043/2742 CDUDA JAN
IPN BU 710/374 CEBERA HENRYKA
IPN BU 0988/1396 CEBERA STANISŁAW
IPN BU 0958/95 CEBERTOWICZ GENOWEFA
IPN BU 0957/69 CEBERTOWICZ ZBIGNIEW
IPN BU 002082/177 CEBO ANDRZEJ
IPN BU 002086/374 CEBO ANDRZEJ
IPN BU 0194/2453 CEBO KAZIMIERZ
IPN BU 0194/3430 CEBO LUCJAN
IPN BU 090/123 CEBULA ALEKSANDER
IPN BU 0194/1167 CEBULA ANTONI
IPN BU 00283/10 CEBULA BOGDAN
IPN BU 001198/189 CEBULA CZESŁAW
IPN BU 0772/2359 CEBULA CZESŁAWA
IPN BU 0193/4628 CEBULA DANUTA
IPN BU 01250/79 CEBULA EDMUND
IPN BU 0193/1518 CEBULA EDWARD
IPN BU 01133/356 CEBULA ELŻBIETA
IPN BU 0864/118 CEBULA MARIAN
IPN BU 001198/2585 CEBULA MARIAN
IPN BU 0772/900 CEBULA STANISŁAW
IPN BU 00612/224 CEBULA STANISŁAWA
IPN BU 00273/267 CEBULA TADEUSZ
IPN BU 698/412 CEBULA WALERIAN
IPN BU 00611/802 CEBULA WINCENTY
IPN BU 001198/1257 CEBULA WINCENTY
IPN BU 00612/3081 CEBULA ZDZISŁAW
IPN BU 001198/6198 CEBULA ZDZISŁAW
IPN BU 001102/96 CEBULA ZYGMUNT
IPN BU 0967/231 CEBULAK KRZYSZTOF
IPN BU 0772/2353 CEBULSKA BOGUMIŁA
IPN BU 636/1758 CEBULSKA BOŻENA
IPN BU 01000/707 CEBULSKI ANDRZEJ
IPN BU 00191/140 CEBULSKI JAN
IPN 00 1043/2176 CEBULSKI JAN
IPN 00 1052/1802 CEBULSKI JERZY
IPN BU 0242/867 CECH EDWARD
IPN BU 645/160 CECH EDWARD
IPN BU 01000/2126 CECHMAJSTER ANTONI
IPN BU 01000/2115 CECHMISTRZ CZESŁAW
IPN BU 00249/343 CECHNIAK ZDZISŁAW
IPN BU 001121/968 CECHNIAK ZDZISŁAW
IPN BU 001198/3187 CECKI TADEUSZ
IPN BU 00611/1859 CECKIEWICZ ZENOBIUSZ
IPN BU 698/564 CECKO IRENA
IPN BU 0243/493 CECKO MAŁGORZATA
IPN BU 710/43 CECKO WACŁAW
IPN BU 685/248 Cecot Grażyna
IPN BU 001198/903 CECOT STANISŁAW
IPN BU 0604/1342 CECUDA (ŒWIECIMSKA) MARIA
IPN BU 0194/1548 CECUDA ALDON
IPN BU 0242/1064 CECUDA DARIUSZ
IPN BU 00611/386 CEDLER JERZY
IPN BU 001198/739 CEDLER JERZY
IPN BU 00612/2566 CEDRO ALOJZY
IPN BU 001198/5859 CEDRO ALOJZY
IPN BU 0901/272 CEDRO ANDRZEJ
IPN BU 00612/2904 CEDRO ANDRZEJ
IPN BU 00612/2631 CEDRO ANTONI
IPN BU 0902/101 CEDRO EDMUND
IPN BU 00612/4744 CEDRO GRZEGORZ
IPN BU 01000/2116 CEDRO HENRYK
IPN BU 00612/3946 CEDRO JOLANTA
IPN BU 00612/3209 CEDRO JÓZEF
IPN BU 001198/6295 CEDRO JÓZEF
IPN BU 00768/31 CEDRO JULIAN
IPN BU 01000/2117 CEDRO KAZIMIERZ
IPN BU 00744/758 CEDRO MAREK
IPN BU 001134/261 CEDRO MAREK
IPN BU 693/830 CEDRO MARIA
IPN BU 00612/1335 CEDRO MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/4595 CEDRO MIECZYSŁAW
IPN BU 001198/5374 CEDRO RYSZARD
IPN BU 00612/1855 CEDRO STANISŁAW
IPN BU 001198/4922 CEDRO STANISŁAW
IPN BU 00611/1125 CEDRO STEFAN
IPN BU 001198/1542 CEDRO STEFAN
IPN BU 00612/252 CEDRO WŁADYSŁAW
IPN BU 001198/1902 CEDRO WŁADYSŁAW
IPN BU 0193/5855 CEDRO ZBIGNIEW
IPN BU 644/940 CEDRO ZBIGNIEW
IPN BU 001198/5428 CEDRO ZDZISŁAW
IPN BU 644/941 CEDROWSKI STANISŁAW
IPN BU 001102/756 CEDZIDŁO RYSZARD
IPN BU 001198/214 CEDZYŃSKI BOLESŁAW
IPN BU 644/942 CEDZYŃSKI TADEUSZ
IPN BU 0772/906 CEGIELSKA JANINA
IPN BU 0772/907 CEGIELSKI ANDRZEJ
IPN BU 01137/9 CEGIELSKI EDMUND
IPN BU 00277/1041 CEGIELSKI EDMUND
IPN BU 001121/3222 CEGIELSKI EDMUND
IPN BU 645/183 CEGIELSKI JAN
IPN BU 00169/26 CEGIELSKI LONGIN
IPN 00 1043/3324 CEGIELSKI LONGIN ANDRZEJ
IPN BU 01279/4 CEGIELSKI MARIUSZ
IPN BU 00200/1326 CEGIELSKI PIOTR
IPN BU 001102/927 CEGIELSKI PIOTR
IPN BU 093/42 CEGIELSKI RYSZARD
IPN BU 52/138 CEGIELSKI RYSZARD
IPN BU 0604/758 CEGIELSKI TADEUSZ
IPN BU 0604/1050 CEGIELSKI ZDZISŁAW
IPN BU 00334/684 CEGIELSKI ZDZISŁAW
IPN BU 001134/3639 CEGIELSKI ZDZISŁAW
IPN BU 00277/1337 CEGIEŁA ANNA
IPN BU 001121/3488 CEGIEŁA ANNA
IPN BU 748/341 CEGIEŁA HALINA
IPN BU 0866/86 CEGIEŁKA ADOLF
IPN BU 00448/129 CEGIEŁKA ALEKSANDER
IPN BU 001134/5087 CEGIEŁKA ALEKSANDER
IPN BU 0242/854 CEGIEŁKA ANDRZEJ
IPN BU 636/1802 CEGIEŁKA EDWARD
IPN BU 636/1802 CEGIEŁKA HELENA
IPN BU 0193/4953 CEGIEŁKA JAN
IPN BU 0194/1008 CEGIEŁKA JANINA
IPN BU 00690/4 CEGIEŁKA JERZY
IPN BU 683/1719 CEGIEŁKA KRYSTYNA
IPN BU 01256/25 CEGIEŁKA ROBERT
IPN BU 0242/1138 CEGIEŁKA RYSZARD
IPN BU 0951/1875 CEGIEŁKA ZBIGNIEW
IPN BU 52/152 CEGIEŁKA ZBIGNIEW
IPN BU 00966/520 CEGIEŁKA ZYGMUNT
IPN BU 01013/37 CEGIEŁKO EDWARD
IPN BU 01000/868 CEGIEŁKO EUGENIUSZ
IPN BU 00200/1386 CEGIEŁKO GENOWEFA
IPN BU 001102/987 CEGIEŁKO GENOWEFA
IPN BU 636/1823 CEGIEŁKO KRYSTYNA
IPN BU 0866/87 CEGIEŁKOWSKA KONSTANCJA
IPN BU 645/139 CEGIEŁKOWSKA STEFANIA
IPN BU 0604/340 CEGIEŁKOWSKI JAN
IPN BU 0951/1537 CEGIEŁKOWSKI JERZY
IPN BU 00249/972 CEGIEŁKOWSKI LECH
IPN BU 001121/1600 CEGIEŁKOWSKI LECH
IPN BU 002086/791 CEGIEŁŁA JANUSZ WOJCIECH
IPN BU 00399/75 CEGIEŁŁA WIESŁAW
IPN BU 001134/4163 CEGIEŁŁA WIESŁAW
IPN BU 0193/8637 CEGLAREK EUGENIUSZ
IPN BU 01000/2118 CEGLAREK JAN
IPN BU 00744/1042 CEGLAREK RYSZARD
IPN BU 001134/1333 CEGLAREK RYSZARD
IPN BU 644/943 CEGLAREK WACŁAW
IPN BU 0891/213 CEGLARSKA JANINA
IPN BU 0218/1415 CEGLARSKI GABRIEL ZDZISŁAW
IPN BU 0772/2354 CEGLARSKI MARIAN
IPN BU 0772/2355 CEGLARSKI STANISŁAW
IPN BU 0864/28 CEGLARZ JULIAN
IPN BU 01250/80 CEGLARZ WALERIAN
IPN BU 0290/87 CEGLIŃSKA ELŻBIETA
IPN BU 0193/1519 CEGLIŃSKA KRYSTYNA
IPN BU 0891/372 CEGLIŃSKI CZESŁAW
IPN BU 093/51 CEGLIŃSKI JERZY
IPN BU 0242/202 CEGLIŃSKI JÓZEF
IPN BU 01133/693 CEGLIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 0891/92 CEGLIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 001198/2847 CEGLIŃSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0772/908 CEGŁA ANNA
IPN BU 0870/196 CEGŁA JÓZEF
IPN BU 00945/2696 CEGŁA TADEUSZ
IPN BU 00448/715 CEGŁA ZBYSZKO
IPN BU 001134/5692 CEGŁA ZBYSZKO
IPN BU 0855/3029 CEGŁOWSKA (TUSZYŃSKA) MARTA
IPN BU 0806/2968 CEGŁOWSKA BENEDYKTA
IPN BU 698/552 CEGŁOWSKI BRONISŁAW
IPN BU 01133/125 CEGŁOWSKI MARIAN
IPN BU 0833/127 CEGŁOWSKI WITOLD
IPN BU 01434/414 CEGŁOWSKI ZBIGNIEW MARCIN
IPN BU 002086/1134 CEGŁOWSKI ZBIGNIEW MARCIN
IPN BU 0193/339 CEGŁOWSKI ZDZISŁAW
IPN BU 0194/2799 CEJBA KAROL
IPN BU 0855/3133 CEJBO MARIA (TRZASKA)
IPN BU 0193/1520 CEJCYN WALENTY
IPN BU 0912/307 CEJMER JÓZEF
IPN BU 0912/868 CEJMER MARIAN
IPN BU 0772/2356 CEJMER WANDA
IPN BU 0806/1871 CEJMER WŁADYSŁAWA
IPN BU 0958/929 CEJMEROWSKI HENRYK
IPN BU 0951/1767 CEJMEROWSKI WACŁAW
IPN BU 001121/753 CEJROWSKI STANISŁAW
IPN BU 00945/2754 CEKALLA DIETER – HELMUT
IPN 00 1043/546 CEKIERA STANISŁAW
IPN BU 002153/20 CEL ADALBERT
IPN BU 002152/109 CEL ADALBERT
IPN BU 0218/1662 CEL JULIAN
IPN BU 0194/978 CELARY MIROSŁAWA
IPN 00 1043/2955 CELARY STANISŁAW
IPN 00 1043/1832 CELCZYŃSKA ELŻBIETA TERESA
IPN BU 645/1453 CELCZYŃSKA FELICJA
IPN BU 0193/1521 CELCZYŃSKI MIECZYSŁAW
IPN BU 0305/31 CELEGRAT ZENON
IPN BU 0772/909 CELEJ (GRUCZEK) JANINA
IPN BU 01000/1496 CELEJ BRONISŁAW
IPN BU PF 2/111 CELEJ BRONISŁAWA
IPN BU 0194/908 CELEJ IRENA
IPN BU 0193/1522 CELEJ KAZIMIERZ
IPN BU 0193/1523 CELEJ STEFAN
IPN BU 0194/1611 CELEJ TOMASZ
IPN BU 01133/694 CELEJ WACŁAW
IPN BU 0806/924 CELEJEWSKA (PRZYBYSZ) JADWIGA
IPN BU 0901/1866 CELEJEWSKA ANNA
IPN BU 02042/315 CELEWSKI TADEUSZ
IPN BU 00283/1535 CELI BARBARA
IPN BU 00966/1788 CELINSKI EDWIN HENRYK
IPN BU 0218/1559 CELIŃSKA JADWIGA
IPN BU 0193/4700 CELIŃSKA (FRYŁOW) JOANNA
IPN BU 0218/2973 CELIŃSKA HANNA
IPN BU 0806/2331 CELIŃSKA HELENA
IPN BU 698/413 CELIŃSKA HELENA
IPN BU 645/158 CELIŃSKA JADWIGA
IPN BU 00448/726 CELIŃSKA JERZY
IPN BU 645/184 CELIŃSKA KRUTOW HENRYKA
IPN BU 0806/2368 CELIŃSKA LUCYNA
IPN BU 090/151 CELIŃSKA MARIA
IPN BU PF 900/30 CELIŃSKA WANDA
IPN BU 0193/6152 CELIŃSKA WANDA BARBARA
IPN BU 698/414 CELIŃSKA ZOFIA
IPN BU 00966/720 CELIŃSKI ALFRED
IPN BU 0772/60 CELIŃSKI ANDRZEJ EUGENIUSZ
IPN BU 01133/695 CELIŃSKI HENRYK
IPN BU 001134/5703 CELIŃSKI JERZY RYSZARD
IPN BU 00966/1229 CELIŃSKI JÓZEF
IPN BU 001040/229 CELIŃSKI KAROL
IPN BU 01013/56 CELIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00328/580 CELIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001134/1405 CELIŃSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001075/151 CELIŃSKI KRZYSZTOF
IPN BU 002086/971 CELIŃSKI KRZYSZTOF FRANCISZEK
IPN BU 0855/2788 CELIŃSKI MICHAŁ
IPN BU 0242/67 CELIŃSKI ROMUALD
IPN BU 00966/1527 CELIŃSKI RYSZARD
IPN BU 0855/2617 CELIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 52/141 CELIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 01250/81 CELIŃSKI STANISŁAW
IPN BU PF 144/86 CELIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 001075/134 CELIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 00966/1894 CELIŃSKI STANISŁAW
IPN BU 0772/2357 CELIŃSKI STEFAN
IPN BU 00966/1570 CELIŃSKI WALDEMAR
IPN BU 00966/226 CELIŃSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 001102/1992 CELIŃSKI ZDZISŁAW
IPN BU 00170/404 CELIŃSKI ZDZISŁAW NIKODEM
IPN BU 0193/8607 CELITAN DONAT
IPN BU 001089/123 CELKOWSKI HENRYK
IPN BU 01133/696 CELKOWSKI HENRYK
IPN BU 00448/175 CELLARY ANDRZEJ
IPN BU 001134/5138 CELLARY ANDRZEJ
IPN BU 002086/403 CELLARY ZYGMUNT ALEKSANDER
IPN BU 093/67 CELMAN KRYSTYNA
IPN BU 002081/332 CELMER BARBARA
IPN BU 002085/398 CELMER BARBARA
IPN BU 01277/1 CELMER LILIANNA
IPN BU 0958/556 CELMER LUCJAN
IPN BU 00744/1068 CELMER MARIUSZ
IPN BU 001134/1475 CELMER MARIUSZ
IPN BU 0958/553 CELMER PELEGIA
IPN BU 0912/862 CELMER RYSZARD
IPN BU 0806/2158 CELMER TERESA
IPN BU 00744/1053 CELMER WIESŁAW
IPN BU 001134/1344 CELMER WIESŁAW
IPN BU 0193/1524 CELMER ZENON
IPN BU 00328/452 CELNIAK JADWIGA
IPN BU 001134/1205 CELNIAK JADWIGA
IPN BU 693/690 CELNIAK MARIA
IPN BU 001134/4262 CELNIAK ZYGMUNT
IPN BU 0242/1977 CELNIK (MAKAREWICZ) HANNA
IPN BU 0604/1594 CELNIK RYSZARD
IPN BU 683/1725 CELOCH DANIELA
IPN BU 00966/1472 CELOCH ZBIGNIEW
IPN BU 0242/2448 CELUCH HELENA
IPN BU 00612/1664 CELUCH JAN
IPN BU 001198/4787 CELUCH JAN
IPN BU 00612/532 CELUCH JÓZEF
IPN BU 001198/4306 CELUCH JÓZEF
IPN BU 00234 p.245 CELUCH TADEUSZ
IPN BU 00283/27 CELUCH TADEUSZ
IPN BU 002086/1498 CEMBRZYŃSKA ELŻBIETA MARIA
IPN BU 00945/1935 CEMBRZYŃSKA KASIA – IGA – MARIA – ELŻBIETA
IPN BU 00244/176 CEMBRZYŃSKI FELIKS
IPN BU 698/415 CEMPA TADEUSZ
IPN BU PF 280/16 CEMPEL MIROSŁAW
IPN BU 0242/2961 CEMPIEL HELENA
IPN BU 683/521 CENA JÓZEF
IPN BU 002086/1973 CENCELEWICZ ANNA KAZIMIERA
IPN BU 00945/150 CENCELEWICZ KAZIMIERZ
IPN BU 002082/645 CENCELWIECZ ANNA KAZIMIERA
IPN BU 0193/1525 CENCORA ALEKSANDER
IPN BU 0194/2984 CENCORA MICHAŁ
IPN BU 00945/281 CENDER ALFRED
IPN BU 00612/1773 CENDER IGNACY
IPN BU 748/238 CENDER MAŁKA
IPN BU PF 900/27 CENDROWICZ JAN
IPN BU 0806/3224 CENDROWICZ JOLANTA
IPN BU 00257/20 CENDROWICZ MARIANNA ZUZANNA
IPN BU 001102/1087 CENDROWICZ MARIANNA ZUZANNA
IPN BU 0855/3436 CENDROWSKA BRONISŁAWA
IPN BU 01434/288 CENDROWSKA BRONISŁAWA
IPN BU 0290/89 CENDROWSKA ELIZA
IPN BU 01130/28 CENDROWSKA EWA
IPN BU 01133/697 CENDROWSKA HELENA
IPN BU 645/132 CENDROWSKA KRYSTYNA
IPN BU 0951/156 CENDROWSKA ORZECHOWSKA HALINA
IPN BU 0864/29 CENDROWSKI ANTONI
IPN BU 01000/2119 CENDROWSKI BOLESŁAW
IPN BU 00611/239 CENDROWSKI EUGENIUSZ
IPN BU 001198/577 CENDROWSKI EUGENIUSZ
IPN BU 0194/1049 CENDROWSKI JAN
IPN BU 02042/868 CENDROWSKI JANUSZ
IPN BU 002086/392 CENDROWSKI JERZY
IPN BU 00448/673 CENDROWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 001134/5650 CENDROWSKI KAZIMIERZ
IPN BU 00277/637 CENDROWSKI MIROSŁAW
IPN BU 001121/2841 CENDROWSKI MIROSŁAW
IPN BU 0912/308 CENDROWSKI STANISŁAW
IPN BU 01000/2120 CENDROWSKI STANISŁAW
IPN BU 0912/309 CENDROWSKI STEFAN
IPN BU 01133/698 CENDROWSKI SZCZEPAN
IPN BU 00945/198 CENDROWSKI TADEUSZ
IPN BU 0855/3437 CENIUK PAULINA
IPN BU 698/416 CENKALSKA TEODOZJA
IPN BU 0194/2656 CENKALSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 001089/132 CENKAŁO EDWARD
IPN BU 644/944 CENKIER FRANCISZEK
IPN 00 1052/787 CENT MARIANNA
IPN BU 00234 p.256 CENTAŁA CZESŁAW
IPN BU 00277/85 CENTAROWSKI LESZEK
IPN 00 1043/3745 CENTARSKA TERESA
IPN BU 00612/1076 CENTER LESZEK
IPN BU 0772/2358 CENTKOWSKA BARBARA
IPN BU 0218/1789 CENTKOWSKA BOŻENA
IPN BU 0993/1525 CENTKOWSKA TERESA-BOŻENA
IPN BU 00744/676 CENTKOWSKI ADAM
IPN BU 001134/9 CENTKOWSKI ADAM
IPN BU 00170/867 CENTKOWSKI JERZY
IPN BU 002081/245 CENTKOWSKI JERZY
IPN 00 1043/1338 CENTKOWSKI JERZY
IPN BU 002085/311 CENTKOWSKI JERZY
IPN BU 01013/57 CENTKOWSKI JÓZEF
IPN BU 001198/5610 CENTKOWSKI PIOTR
IPN BU 0193/1527 CENTKOWSKI RYSZARD
IPN BU 0912/310 CENTKOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 00612/1581 CENTKOWSKI WŁADYSŁAW
IPN BU 0912/1560 CENTKOWSKI ZBIGNIEW
IPN BU 698/417 CENTNER IGNACY
IPN BU 00244/57 CEPA HELIODOR
IPN BU 001134/3715 CEPAK BOGUSŁAW
IPN BU 00273/47 CEPAK TADEUSZ
IPN BU PF 299/104 CEPAK TADEUSZ
IPN BU 00283/1045 CEPIŃSKI ZBIGNIEW
IPN BU 0912/357 CEPKIEWICZ STEFAN
IPN BU 00415/456 CEPNIK FERDYNAND
IPN BU 698/418 CEPOWSKI JAN
IPN BU 0993/1516 CEPRYŃSKI – CIEKAWY MACIEJ
IPN BU 0866/1390 CEPUCH HANNA
IPN BU 0993/1507 CEPUCHOWICZ STANISŁAW
IPN BU 00966/1058 CERAN BARBARA
IPN BU 0287/64 CERAN WŁADYSŁAW
IPN BU 00966/89 CERANKA EUGENIUSZ
IPN BU 0772/910 CERANOWICZ EUGENIA
IPN BU PF 125/161 CERANOWSKI BOGDAN
IPN BU 0772/2360 CERAŃSKI MIECZYSŁAW (STANISŁAW. GRZEGORZ)
IPN BU 0958/306 CERBA EDMUND
IPN BU 0962/3 CEREDYSZ WACŁAW
IPN BU 0287/81 CEREGRA BRONISŁAWA
IPN BU 00966/1055 CEREGRA MARIA MAŁGORZATA
IPN BU 645/171 CEREGRA ZYGMUNT
IPN BU 0866/89 CEREGRZYN FELIKS
IPN BU 0866/90 CEREGRZYN HENRYK
IPN BU 001198/5475 CEREK CZESŁAW
IPN BU 0193/1528 CEREKWICKI EUGENIUSZ
IPN BU 01311/3 CEREKWICKI JANUSZ
IPN BU 693/503 CEREMUS ANDRZEJ
IPN BU 0242/954 CERENIEWICZ RYSZARD
IPN BU 644/945 CERK EDWARD
IPN BU 0194/3365 CERLICA HENRYK
IPN BU 0866/91 CERLICA REGINA
IPN BU 0833/722 CERMAN MAKSYMILIAN
IPN BU 0604/1331 CERN WŁADYSŁAW
IPN BU 0772/2361 CERNER REGINA
IPN BU 0968/23 CEROBSKI FRANCISZEK
IPN BU 001075/18 CERTA JERZY
IPN BU 00612/1924 CERWA MARIAN
IPN BU 748/239 CESANIS ZDZISŁAW
IPN BU 0854/1065 CESARSKA KRYSTYNA
IPN BU 01000/2121 CESARSKI DOMINIK
IPN BU 0958/552 CESARSKI STANISŁAW
IPN BU 001121/8 CESARSKI STEFAN
IPN BU 01737/84 CESARZ FABIAN- JAN
IPN BU 00945/809 CESARZ JÓZEF
IPN BU 0902/102 CESARZ MARIAN
IPN BU 698/419 CESARZ WŁODZIMIERZ
IPN BU 0218/1195 CESSAK ALICJA BARBARA
IPN BU 0604/1749 CETENS JAROSŁAW
IPN BU 0902/103 CETERA DANIEL
IPN BU 00612/4441 CETERA MAREK
IPN BU 001198/7128 CETERA MAREK
IPN 00 1052/1330 CETINER TUGRUL
IPN BU 001065/44 CETNAR BOGDAN ANTONI
IPN BU 00945/2760 CETNAROWICZ HALINA
IPN BU 001121/2321 CETNAROWSKI LESZEK
IPN BU 00191/558 CETNARSK TERESA
IPN BU 00612/3894 CETNER BOLESŁAW
IPN BU 001198/6722 CETNER BOLESŁAW
IPN BU 0777/15 CETNER CZESŁAW
IPN BU 00688/83 CETNER CZESŁAW
IPN BU 0806/1052 CETTLER JULITA
IPN BU 0951/594 CETWIŃSKI OLGIERD
IPN BU 01434/5 CETYS ZYGMUNT
IPN BU 001102/2049 CEZAK JÓZEF

TOP-SECRET – The Secret List of KGB Spies in Eastern Europe, Part 36, Cą,

wolf-im-schafspelz

 

 

IPN BU 0993/1535 | CĄPAŁA JÓZEF
IPN BU 685/16 | CĄPAŁA STANISŁAW

TOP-SECRET – The Secret List of CIA Sources – 2.619 Names and Adresses, Part 25, Z,

imagescia

 

Z

Zacharias, Col George USA 	7736 Tauxemont Rd., Alexandria, VA 22308
Zaid, Mark S.			1600 South Eads St., No. 118-S, Arlington, VA 22202
Zammarella, Louis J.	 	11600 Connecticut Ave., Silver Spring, MD 20902
Zamory, David A. 		8306 Lincoln Lane, No. 104, McLean, VA 22102
Zaretz, Albert 			108-22 Queens Blvd., No. 222, Forest Hill, NY 11375
Zarker, Alvin B. 		11814 Indianhead Dr., Austin, TX 78753
Zaslow, Milton S. 		9039 Sligo Creek Pkwy., No. 308, Silver Spring, MD 20901
Zellmer, Ernest J. 		668 Grant Court, Satellite Beach, FL 32937
Zemaitis, Bruno J. 		P.O. Box 145, Santa Maria, CA 93456
Zeman, Charles J. 		137 Edgewater Dr., Edgewater, MD 21037
Zenowitz, Allen R. 		2555 Pennsylvania Ave., NW, No. 507, Washington, DC 20037
Ziegler, David	 		4200 Wilson Blvd., No. 850, Arlington, VA 22203
Zimmer, G.H. Jr. 		9826 E. Watford Way, Sun Lakes, AZ 85248
Zimmerman, Col Thomas USA	800 Washington, Box 922, Oak Park, IL 60302
Zindroski, James E. 		9512 Vista Drive, North Royalton, OH 44133
Zingsheim, Gerald A. 		9440 Country Trail, Loveland, CO 45140
Zoche, Alfred	 		159 Hazelwood River Rd., Edgewater, FL 32141
Zschock, Capt Charles W USN 	400 Madison St., No. 1206, Alexandria, VA 22314
Ztimbrum, William F. 		3442 14th St., N. Naples, FL 33940


TOP-SECRET – The Secret List of CIA Sources – 2.619 Names and Adresses, Part 24, Y,

imagescia

 

Y

Yarnall, Raymond T		P.O. Box 414, York Harbor, ME 03911
Yates, Ron E.	 		2174 University Dr., Naperville, IL 60565
Yatsevitch, Col Gratian M. 	P.O. Box 902, Camden, ME 04843
Yeates, Eugene F. 		1311 Falismead Way, Rockville, MD 20854
York, John A. 			5314 Black Oak Drive, Fairfax, VA 22032
Yosick, Thomas M. 		2180 Garrett Rd., Hanover, PA 17331
Young, Maj. Keith D. USAF	325 1/2 Eighth St., Coronado, CA 92118
Young, Ronald F. 		1845 Las Gailinas Avenue, San Rafael, CA 94903
Young, Warren H. 		22 Laguna Seca St., Helena, CA 94574
Yu, David C.L. 			2510 Morning Sun Dr., Hilltop Village Richmond, CA 94806